30 terms

Sustainability

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

batch
stapel
be aware
zich bewust zijn
carbon dioxide
koolstofdioxide
carpooling
autodelen
consumption
consumptie
decompose
ontbinden
desruction
vernietiging
disaster
natuurramp
disposable
wegwerp
endangered
bedreigd
environmentalist
milieuactivist
EPA
milieubescherming
errand
bezorging
fertilizer
mest
fluorescent
fluorescerend
greenhouse effect
broeikaseffect
halve
halveren
incandescent light bulb
gloeiend
natural resources
natuurlijke rijkdommen
ozone layer
ozonlaag
pilling up
stapelen zich op
purify
reinigen
radiation
straling
renewable
hernieuwbaar
reusable
herbruikbaar
rinse
reinigen
thermostat
termostaat
toxic waste
giftig afval
vehicle
voertuig
wind energy
windenergie