24 terms

NO - Magneter och motorer

STUDY
PLAY
Permanentmagnet
Magneter som alltid är magnetiska
Elektromagnet
Magneter som behöver ström för att bli magnetiska
Attrahera
När magneter dras till varandra
Repellera
När magneter stöter bort varandra
Magnetisk sydpol och nordpol
En magnets motstående sidor där magnetfältet är som starkast
Geografisk sydpol och nordpol
Jordens motstående områden i söder (Antarktis) och i norr (Arktis)
Jordens magnetiska nordpol
Ligger i närheten av jordens geografiska sydpol
Jordens magnetiska sydpol
Ligger i närheten av jordens geografiska nordpol
Magnetit
En mineral som är naturligt magnetisk
Atom
En mycket liten byggsten som består utav kärna och elektronskal
Elektron
Svävar runt atomkärnan och har negativ laddning
Neutron
Finns i atomkärnan och har neutral laddning
Proton
Finns i atomkärnan och har positiv laddning
Elektrisk ström
När elektroner rör sig i samma riktning i en sluten krets (mäts i ampere)
Motstånd mot ström
Hinder för ström (resistans, mäts i Ohm) Beror på tjocklek, längd och material
Ledare
Ett ämne eller föremål som ström kan färdas i
Isolator
Ett ämne med så stor resistans att det inte leder ström alls
Spänning
Elektronernas kraft i den elektriska strömmen (mäts i volt)
Sluten krets
När elektronerna kan röra sig genom en eller flera ledare, till exempel elledning, lampa, batteri
Bruten krets
När elektronerna inte kan röra sig genom en eller flera ledare
Strömbrytare
Ett föremål som har förmågan att tillfälligt bryta elektronernas rörelse
Seriekoppling av batterier
När man kopplar batterier från pluspol till minuspol, ger högre spänning
Parallellkoppling av batterier
När man kopplar batterier från pluspol till pluspol, gör att de håller längre
Kopplingsschema
En modell av det du kopplat ihop