9 terms

Konverzace (otázky, odpovědi)

V tomto setu si zopakujete několik základních otázek a odpovědí, které můžete použít během konverzace.
STUDY
PLAY
How are you? (Jak se máš?)
I'm fine. Thank you. (Mám se dobře. Děkuji)
What's your name? (Jak se jmenuješ?)
I'm ...
My name is ... (Jmenuji se...)
How old are you? (Jak jsi starý?)
I'm six. (Je mi šest)
I'm seven. (Je mi sedm)
I'm eight. (Je mi osm)
Where are you from? (Odkud jsi?)
I am from the Czech Republic.
Do you like .....? (Máš rád .....?)
Yes, I do. No, I don't. (Ano, mám. Ne, nemám.)
What do you like? (Co máš rád/a?)
I like .... (Mám rád/a...)
What is your favorite toy? (Co je tvoje oblíbená hračka?)
My favorite toy is ..... (Moje oblíbená hračka je ...)
Can I have some ......, please?
Mohl bych dostat nějaké ....., prosím ?
Here you are.
Tady to je. (Tady to máš.)
YOU MIGHT ALSO LIKE...