12 terms

lesson one

lesson one
STUDY
PLAY
HAJIMEMASHITE WATASHI WA KIMU DESU
初次見面はじめまして わたし はきむ
KANKOKU NO RYUUGAKUSEI DESU
韓國的留學生かんこく かんこく
HAJIMEMASHI TE
初次見面 はじめまし
WATASHI WA TANAKA DESU
田中 わたし
DOUZO YOROSHIKU
請多指教 どうぞ よろしく
KOCHIRA KOSO
哪裡 こちら こそ
DOUZO YOROSHIKU
請多指教 どうぞ よろしく
SORE WA NAN DESU KA
那是什麼 それは
KORE WA KEI TAI DENWA DESU
那是手机 けいたい でんわ
ANATA NO KEI TAI DESUKA
你的手机 あなた
IIE WATASHI NO DENWA ARIMASEN
不 不是我的 いいえ わたし でんわ ありません
TOMODACHI NO DESU
是朋友的 ともだち の