44 terms

Entreprises 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

se développer
fejlődni
croissance interne
belső növekedés
création
teremtés, létrehozás
fondateur
alapító
fabrication
gyártás, előállítás
atelier
műhely
moderniser
korszerűsíteni
installation
felszerelés
en plein essor
fellendülésben (booming)
croissance externe
külső fejlődés
fusion
egyesülés, összeolvadás
fusionner
összeolvadni, egyesülni
fabricant
gyártó
leader mondial
világvezető
société mère
anyavállalat
filiale
leányvállalat
créancier
hitelező
fournisseur
beszállító
insolvable
fizetésképtelen
déposer le bilan
csődeljárást indítani
tribunal de commerce
kereskedelmi bíróság
être en faillite
csődben lenni
repreneur
vevő, vásárló
liquidation
felszámolás
carnet de commandes
megrendelőkönyv
endetté
eladósodott
dette
adósság
rembourser
visszafizetni
prendre la tête
valami élére állni
redressement
javítás, felvirágoztatás
sauvetage
(meg)mentés
au bord de la faillite
csőd szélén álló
faire faillite
csődbe menni
P-DG
elnök-vezérigazgató
à peine
alig, éppenhogy
restructuration
átszervezés, átalakítás
supprimer
megszüntetni, megszabadulni vmitől
suppression
megszüntetés (munkahely)
échouer
megbukni, meghiúsulni
échec
bukás
les comptes sont dans le rouge
mínuszban vannak a számlák/pénzügyek
endettement
eladósodás
s'endetter
eladósodni
cesser
abbahagyni, befejezni