14 terms

Planning

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

rely on
spolehnout se na
occur
vyskynout se, objevit se
determine
určit
overall
celkový
direction
směr
involve
zahrnovat
goal
cíl
output
výstup
achieve
dosáhnout
assess
hodnotit
available
dostupný
conduct
provést
hinder
zabraňovat
reliable
spolehlivý
OTHER SETS BY THIS CREATOR