Předpony SI 2

Trénink předpon pro násobné a dílčí jednotky SI.
STUDY
PLAY
T
10¹²
G
10⁹
M
10⁶
k
10³
h
10²
da
10¹
d
10⁻¹
c
10⁻²
m
10⁻³
µ
10⁻⁶
n
10⁻⁹
p
10⁻¹²
OTHER SETS BY THIS CREATOR