300 terms

300 kõige sagedamini kasutatavat norra keele sõna

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

i
-s/-sse, sees, sisse
og
ja
av
-st/-lt, ära
å være
(er, var, har vært)
olema
(on, oli, on olnud)
som
1. mis, kes
2. nagu, kui
en
(ei, et)
üks, keegi
til
juurde; veel, kuni
peal, peale
for
ees, poolest, liiga
ees, jaoks, -le
med
koos, kaasa
det
(den, de; dette, denne, disse)
see (need)
å bli
(blir, ble, har blitt)
millekski saama; jääma, püsima
fra
kuskilt, -st, -lt
å ha
(har, hadde, har hatt)
omama, saama
at
et
om
ümber, ringi, uuesti, kaudu, pärast
ikke
ei
også
ka
ved
ääres, juures
men
aga
seg
ise, ennast
eller
või (sidesõna)
å kunne
(kan, kunne, har kunnet)
oskama, võima
etter
järel, järele, peale
over
üle; kohal; peal, kaudu; läbi, möödas
under
all, alla, alt
andre
teine
to
kaks
først
esimene
sin
(si, sitt, sine)
oma
da
siis, sellal, ometi
ut
väljas, välja
mot
vastas, vastu
et år
aasta
nii, siis
født
sündinud
der
seal
mellom
vahel, hulgas
opp
üles, lahti, ära
Norge
Norra
å få
(får, fikk, har fått)
saama
flere; flest
rohkem, veel; kõige rohkem
hans/hennes
tema oma
man
umbisikuline asesõna
jeg, du, han/hun, vi, dere, de
mina, sina, tema, meie, teie, nemad
noe/noen
mõni (loendamatu/loendatav)
inn/inne
sisse/sees
å ligge
(ligger, lå, har ligget)
lamama, lebama; asuma, olema
norsk
norra keel
å komme
(kommer, kom, har kommet)
tulema, jõudma, saabuma
hvor
kus? kuhu?
mange
palju (loendatav) (= ing k many)
alle
kõik
blant
seas
å ville
(vil, ville, har villet)
tahtma, kavatsema
mye
(mer, mest)
palju (loendamatu)
(= ing k. much)
ei and
part
å skulle
(skal, skulle, har skullet)
~should, would
sammen
(ühes)koos
enn
kui (võrdlus)
en del
osa
siden
hiljem, pärast
annen
teine, muu
før
enne
kjent
tuntud
å dø
(dør, døde, har dødt)
surema
tidligere
varem, varasemalt
tre
kolm
en kommune
vald
samme
sama
januar
jaanuar
mai
mai
sein (seinere)
hiline, hilja (hiljem)
bare
ainult, vaid
stor
(større, største)
suur
(suurem, suurim)
selv
ise
gjennom
läbi, kaudu
slik
selline
å gå
(går, gikk, har gått)
kõndima, käima; minema; toimuma, juhtuma
rundt
ringi, ümber, umbes
en plass
koht, plats, väljak
mars
märts
både A og B
nii A kui ka B
en dag
päev
å finne
(finner, fant, har funnet)
leidma, leiduma
mens
(sellal) kui
nüüd, praegu; käesolev hetk
å være vant til noe
millegagi harjunud olema
et navn
nimi
februar
veebruar
ny
uus
ei tid
aeg
en gang
kord
august
august
desember
detsember
en meter
meeter
oktober
oktoober
juni
juuni
april
aprill
juli
juuli
september
september
ofte
tihti
sist
viimane; viimati, lõpuks, viimaks
hele
1. tervik
2. ravima, terveks tegema
en by
linn
hos
juures, pool
november
november
dem
neid
å ta
(tar, tok, har tatt)
võtma
å måtte
(må, måtte, har måttet)
sunnitud olema, pidama; võima, tohtima
tilbake
tagasi; alles, üle
når
1. millal
2. kui
igjen
alles, järel; jälle, uuesti; tagasi
her
siin
uten
ilma
å se
(ser, så, har sett)
nägema, vaatama
å bruke
(bruker, brukt, har brukt)
kasutama
å gi ut
(utgi)
välja andma
engelsk
inglise keel
mindre
väiksem
tillegg
lisa, lisamine
å lage
(lager, laget, har laget)
tegema, valmistama
ei side
pool, külg, lehekülg
ned
alla; maha
amerikansk
ameerika
kald
külm
å spille
(spiller, spilte, har spilt)
mängima; raiskama
Tyskland
Saksamaa
å begynne
(begynner, begynte, har begynt)
alustama, algama
et land
maa
å gjøre
(gjør, gjorde, har gjort)
tegema
ingen
mitte keegi, mitte miski
en artikkel
artikkel
Frankrike
Prantsusmaa
svært
väga
ei kirke
kirik
å skrive
(skriver, skrev, har skrevet)
kirjutama
derfor
seepärast
nord
põhi
Kina
Hiina
å burde
(bør, burde, har burdet)
pidama, tohtima
god
(bedre, best)
hea
(parem, parim)
å starte
(starter, startet, har startet)
algama, startima, käivituma, käivitama
et eksempel
näide
fram
edasi, otse; kohale; välja; ees, ette
egen
iseäralik; oma
en innbygger
elanik
et område
ala
hva
mis
tysk
saksa; saksa keel
lang
pikk
litt
natuke
mann
mees
imidlertid
vahepeal
fordi
sest
nok
piisavalt
å stå
(står, stod, har stått)
seisma; olema, asuma
ulik
erinev
å la
(lar, lot, har latt)
lubama, jätma
å bestå
sooritama; püsima
hver
iga
forskjellig
erinev
Europa
Euroopa
å gi
(gir, gav, har gitt)
andma
like
võrdne
særlig
eriti
et lag
selts, meeskond
å bygge
(bygger, bygget, har bygget)
ehitama
en verdenskrig
maailmasõda
Storbritannia
Suurbritannia
et medlem
liige
videre
edasine, edasi
fem
viis
å kjenne
(kjenner, kjente, har kjent)
tundma
en forfatter
kirjanik
et mål
1. keel
2. mõõt, mõõtühik
viktig
oluline
sør
lõuna
å arbeide
(arbeider, arbeide, har arbeidet)
töötama
et språk
keel
en verden
maailm
en skuespiller
näitleja
å løpe
(løper, løp, har løpet)
jooksma
eneste
ainus
en sønn
poeg
en periode
periood
å opprette
rajama
en historie
ajalugu; lugu
et barn
laps
dermed
seega
bak
taga, taha
gjerne
meeleldi, enamasti, võib-olla
en slutt
lõpp
begge
mõlemad
mulig
võimalik
en leder
juhataja, juht
tredje
kolmas
liten
väike
spesiell
spetsiaalne, eriline
et sted
koht, paik
vest
lääs
form
vorm
å fortsette
jätkama
en delstat
osariik
rett
1. sirge, otsene
2. õigesti, otse
3. õigus, seadus, kohus
å vise
(viser, viste, har vist)
näitama
å føre
(fører, førte, har ført)
viima, juhtima
øst
ida
vanlig
tavaline
Russland
Venemaa
kort
lühike
å flytte
(flytter, flyttet, har flyttet)
kolima, åmber paigutama
et menneske
inimene
en person
isik
en krig
sõda
deretter
seejärel
en gruppe
grupp
et forhold
vahekord, olukord
å følge
(følger, fulgte, fulgt)
järgnema, saatma
allerede
juba
utenfor
väljaspool
ei kvinne
naine
å kalle
(kaller, kalte, har kalt)
kutsuma
kanskje
võib-olla
en skole
kool
å si
(sier, sa, har sagt)
ütlema
å utvikle
(utvikler, utviklet, har utviklet)
arendama
en film
film
å holde
(holder, holdt, har holdt)
pidama, hoidma, kestma
vel
1. hästi, liiga; pisut üle; muidugi
2. noh, ju, küll, küllap
heller
pigem
hvordan
kuidas
aldri
mitte kunagi
nesten
peaaegu
å mene
(mener, mente, har ment)
mõtlema, kavatsema, arvama
å basere
(basere, baserte, har basert)
rajanema, paiknema
omkring
umbes, ringi
tidlig
vara, varajane
samtidig
üheaegne; üheaegselt, samal ajal
seks
kuus
ei hjemmeside
kodulehekülg
en grad
kraad
opprinnelig
algne
å leve
(lever, levde, har levd)
elama
å ligge
(ligger, lå, har ligget)
1. lamama, lebama
2. asuma, olema
hvis
kelle, kui (= ing k. if)
antall
arv, hulk
enkel
lihtne
å inneholde
(inneholder, inneholdt, har inneholdt)
sisaldama
et poeng
punkt, tuum
nær
(nærmere, nærmest)
lähedane, lähedal
å lede
(leder, ledet, har ledet)
juhtima, juhatama
et folk
rahvas, inimesed
moderne
moodne
vanligvis
tavaliselt
en forbindelse
seos
et liv
elu
å velge
(velger, valgte, har valgt)
valima
et vann
vesi
ganske
üsna
gammel
vana
en måte
komme, viis
meget
väga
ei øy
saar
et grunnlag
alus
å støtte
(støtter, støttet, har støttet)
toetama
å regne
(regner, regnet, har regnet)
1. sadama
2. lugema, loendama; arvutama
å åpne
(åpner, åpnet, har åpnet)
avama
et bilde
pilt
å hjelpe
(hjelper, hjalp, har hjulpet)
aitama
synes
näima, arvama
Spania
Hispaania
et album
album
et far
jälg
en kong
kuningas
foran
ees
ei liste
nimekiri
direkte
otsene, vahetu; otse
omtrent
umbes
en vei
tee, suund
høy
(høyere, høyeste)
kõrge
å tro
(tror, trodde, har trodd)
uskuma
å dele
(deler, delte, har delt)
jagama
hverandre
teineteist, üksteist
å fortsette
(fortsetter, fortsatte, har fortsatt)
jätkama
å sende
(sender, sente, har sent)
saatma
en familie
perekond
å danne
(danner, dannet, har dannet)
moodustama, looma, kasvatama, harima
fast
püsiv, kõva
sterk
tugev
gift
1. mürk
2. abielus
likevel
siiski
alltid
alati
å tilhøre
(tilhører, tilhørte, har tilhørt)
kuuluma
en betydning
tähendus
å ønske
(ønsker, ønsket, har ønsket)
soovima
tilsvarende
vastav
å trenge
(trenger, trengte, har trengt)
vajama
omfattende
ulatuslik
offentlig
avalik, üldine