Only $2.99/month

300 kõige sagedamini kasutatavat norra keele sõna

Terms in this set (300)