Only $35.99/year

300 kõige sagedamini kasutatavat norra keele sõna

Terms in this set (300)