(T)TAVA-partisiipit Mikä verbi partisiipin takana?

juoda
Click the card to flip 👆
1 / 45
Terms in this set (45)
ohjata radiollaradio-ohjattaviahuomatahuomattavavastatavastattavalaskealaskettavanauraanaurettavavalittaavalitettavakunnioittaakunnioitettavaluottaaluotettavarakastaarakastettavamuistaamuistettavalukealuettavaakadehtiakadehdittavamoittiamoitittavanauttianautittavasopiasovittavatarvitatarvittavaholhotaholhottavainhotainhottavatarjotatarjottavaauskoauskottavasanoasanottavaakertoakerrottavaatoivoatoivottavaatunteatuttava (poikkeussana)huolestuahuolestuttavaistua(kolmen)istuttavaviedävietävätehdätehtävätehdä(koti)tehtäväsietääsiedettävävähentäävähennettävääsiirtääsiirrettäväymmärtääymmärrettäväkiittääkiitettävätäyttää(edestä)täytettävä

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.