41 terms

Geografibegrepp

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

slätt
åkrar, ängar, betesmark, platt gräsområde
betesmark
där boskapen och djur går och äter
vattendrag
bäckar, åar, älvar
fornlämning
gamla spår efter människor
bebyggelse
samling av hus
befolkning
de som bor på en plats, invånare
kalhygge
plats där alla träd huggits ned
Polcirkeln
nordlig breddgrad ,norr om den går solen inte ned på sommaren
meridian
längdgrad
kalfjäll
högst upp på fjället där inga träd växer
trädgränsen
ovanför denna växer inga träd
skövla
hugga ner träd
rauk
kalksten som slipats av havet
landhöjning
när inlandsisen smält började marken höjas
myr
våtmark med kärr och mossar
malm
bergarter med metall i
spannmål
råg, vete, korn, havre
skärgård
många mindre öar vid kusten
Naturlandskap
Natur som inte påverkas av människor ex. vulkaner, bergarter, isidens spår m.m.
Kulturlandskap
Ett lanskap som människan byggt up eller påverkat, ex en stad/åker.
Naturresurs
Tillgångar som finns i naturen ex. skog, olja, malm m.m.
Fjord
Lång small havsvik med branta klippor.
Naturtyp
Olika typer av natur ex. fjäll, lövskog, barrskog.
Vädersträck
Söder, norr, väster, öster.
Monarki
Land, där statschefrollen ärvs, de har kung och drottning
Republik
Land som har valt statschef, de har en president
väder
_____________ säger hur kallt eller varmt det är just nu.
klimat
Det genomsnittliga vädret under en längre tid.
nederbörd
Det gemensamma namnet för snö, regn och hagel.
medeltemperatur
Den genomsnittliga temperaturen under en viss tid, till exempel under ett år.
kretslopp
Ett ___________ pågår hela tiden. Det tar aldrig slut. Till exempel vattnets _______________.
avdunstning
Vattnet förvandlas till ånga med hjälp av värme från exempelvis solen.
grundvatten
Vatten som finns långt ner i marken. Det vattnet är oftast mycket rent.
strömmar
Vatten som rör sig.
Golfströmmen
Är en varm havsström som kommer från olika strömmar i västra Atlanten. Utan _____________ skulle det vara ett kallare klimat i Nordeuropa.
kust
Del av land som gränser till hav och stora sjöar.
inland
Del av land som ligger långt från kusten.
hamn
Parkeringsplats i vattnet för fartyg och båtar.
vindar
Luft som rör sig
storm
En jättekraftig vind.
glaciär
Ett område på land med tjock is som inte smälter bort på sommaren. Till exempel på Antarktis. Riktigt stora _________ kallas för inlandsisar.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.