119 terms

Swedish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Vad heter du?
What's your name?
Jag heter...
My name is
Varifrån kommer du?
Where are you from?
Vad talar du för språk?
What language do you speak?
Jag talar
I speak
Och du då?
And you?
jaha
aha
Tyskland
Germany
Polen
Poland
bara [ˇbɑːra]
only
lite [l'i:te]
little
göra [jö:r]
do
titta [ˇtita]
watch
ett barn
a child
gift jift
married
ogift o:jif:t
unmarried
också åk:så
too, also
som
as, who
själv
yourselves etc.
dåligt
bad
Var bor du?
Where do you live?
Hur är det?
How is it?
eller
or
röka
smoke
sätta på
put (switch) on
sova
sleep
räkna
calculate, count
stänga
close
öppna
open
sjunga
sing
också
too, also
förkyld
cold, sick
stiger upp
get up
mellan
between
promenerar
walk
hem
home (motion)
hemma
home (fixes)
somnar
fall asleep
lägger sig
goes to bed
pratar
talk
lagar mat
cook
surfar på internet
surf the internet
lyssnar på radio
listen to the radio
tittar på tv
watch TV
chattar
chat
tar en dusch
take a shower
fikar
drink caffe
städa
clean, tidy up
diska
wash up
alltid
always
ofta
often
ibland
sometimes
sällan
seldom, rarely
aldrig
never
förkyld
having a cold
följa
follow
jätte
giant
ganska
pretty, quite, rather
tyvärr
unfortunately
annan
another, other
något annat
something else
javisst
of course, certainly
näsduk
handkerchief
namnteckning
signature
billig
cheap
dyr
expensive
hög /høːɡ/
high
låg /loːɡ/
low
kall
cool, cold
tjock [tjåk:]
thick, fat
smal [sma:l]
thin; slim
ljus /jʉːs/
bright
mörk [mɞ́r̥k]
dark
lugn /lɵŋn/
calm
orolig [u:ru:lig]
anxious, worried
rolig [r'u:lig
funny
tråkig
boring
frisk
healthy, well
sjuk /ɧʉk/
ill, sick
stark
strong
svag
weak
ren
clean
smutsig
dirty
rik
rich
fattig
poor
randig
striped
rutig
checked
blommig
flowery
prickig
dotted, spotted
hel
whole, entire
utanför
outside
ett träd, trädet, träd, träden
...
söt, sött, söta
sweet
stjärna
star
en vägg, väggen, väggar, väggarna
road
fria, friar, friade, friat till ngn
propose
en tur (otur)
luck
att trösta - tröstar, tröstade, tröstat
cheer up
tröst -en
consolation
känd, känt, kända [tjen:d]
well-known
en låt, låten, låtar, låtarna
song
inte alls
not at all, never
räcka till
be sufficient
hamna, hamnar, hamnade, hamnat
to end up
verka, verkar, verkade, verkat
seem, work
dock, ändå
though, although
jobbig, -t, -a
annoying, hard work
hektisk (-t, -a)
(-t, -a) hectic
stötta
to support
förhållande
relationship
förlova sig
to get engaged
droppa en fråga
ask
ett sätt
way, method
ett frieri
proposal
gifta sig
to get married
fårdig
complete
i tid
to be on time
just nu
right now
skratta
to laugh

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.