209 terms

Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bore
Morning
Da
Good
Hwyl
Bye
Nos
Night
Dw i
I am
Draig
Dragon
Croeso
Welcome
Prynhawn
Afternoon
Iawn
Fine
diolch
thank you
Dim
No
Sut
How
dych chi
are you
Gwych
Excellent
yn well
better
wedi blino
tired
yn waeth
worse
Pwy
Who
Hoffi
To like
Coffi
Coffee
Te
Tea
Llaeth
Milk
A
And
selsig
sausage
Bara
Bread
Yn
In
Cennin
Leeks
bwyta
to eat
ddim
not
Cwrw
Beer
Dŵr
Water
Pys
Peas
Yfed
To drink
teledu
tv
Cig
Meat
mwynhau
to enjoy
Chwaith
Either
Dych chi'n
Are you (+n)
Ond
But
Caws
Cheese
Tegan
Toy
prynu
to buy
Mefus
Strawberries
brecwast
breakfast
Gwylio
To watch
orennau
oranges
smwddio
to iron
Lemon
Lemon
Teganau
Toys
llysiau
vegetables
Cinio
Dinner
Swper
Supper
menyn
butter
dysgu
to learn
Yma
Here
cerdded
to walk
Gwneud
To do
Nofio
To swim
rhifo
to count
gwisgo
to wear
trowsus
trousers
siwmper
jumper
Crys
Shirt
esgidiau
shoes
Menig
Gloves
Siwt
Suit
newydd
just
Sgert
Skirt
Het
Hat
Blows
Blouse
siaced
jacket
Ffrog
Dress
Cot
Coat
cot law
raincoat
Tei
Tie
dillad
clothes
dillad ysgol
school clothes
dillad gaeaf
winter clothes
Gwerthu
To sell
Sanau
Socks
sgarff
scarf
esgidiau rhedeg
running shoes
hosanau
Socks
gwregys
belt
crys-t
t-shirt
Teits
Tights
gwisg ysgol
school uniform
Jîns
Jeans
crys chwys
sweatshirt
Fest
Vest
Golchi
To wash
Actor
Actor
Actores
Actress
Ffermwr
Farmer
Nyrs
Nurse
Meddyg
Doctor
mecanic
mechanic
Athro
Male Teacher
athrawes
female teacher
gweithio
to work
Mewn
In a
swyddfa
office
Garej
Garage
Ysgol
School
Siop
Shop
Fel
Like
trydanwr
electrician
Theatr
Theatre
heddwas
police officer
Drama
A play
gwraig tŷ
housewife
gŵr tŷ
house husband
Siopwr
Shopper
ar fferm
on a farm
di-waith
unemployed
ysgrifennydd
Male secretary
ysgrifenyddes
Female secretary
Cymraeg
Welsh
Yr
The
'r
The (vowel form)
Y
The (short
Dref
Town
Llawr
Floor
nenfwd
ceiling
Wal
Wall
peintio
to paint
Llong
Ship
Un
One
Dwy
Two
Tri
Three
Pedwar
Four
Pump
Five
chwech
six
Saith
Seven
Wyth
Eight
Naw
Nine
Deg
Ten
un deg un
eleven
un deg dau
twelve
un deg tri
thirteen
un deg pedwar
fourteen
un deg pump
fifteen
Desg
Desk
un deg chwech
sixteen
un deg saith
seventeen
un deg wyth
eighteen
un deg naw
nineteen
eisiau
to want
Afal
Apple
Oren
Orange
Reis
Rice
Pasta
Pasta
Ydw
Yes
Car
Car
Beic
Bike
Nac ydw
No
Bacwn
Bacon
Cath
Cat
Ci
Dog
siocled
chocolate
Tatws
Potatoes
Tost
Toast
Neu
Or
Moron
Carrots
dysgu
to learn
Sudd
Juice
Pêl
Ball
cysgu
to sleep
Cawl
Soup
Mêl
Honey
Pitsa
Pizza
Cyri
Curry
bresych
cabbage
Hefyd
Also
Dydd Llun
Monday
Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Iau
Thursday
Dydd Gwener
Friday
Dydd Sadwrn
Saturday
Dydd Sul
Sunday
Mis
Month
mis Ionawr
January
mis Chwefror
February
mis Mawrth
March
mis Ebrill
April
mis Medi
September
mis Mehefin
June
mis Gorffennaf
July
mis Awst
August
mis Medi
September
mis Hydref
October
mis Tachwedd
November
mis Rhagfyr
December
yr hydref
autumn
y gaeaf
winter
y gwanwyn
spring
yr haf
summer
Dail
Leaves
cwympo
to fall
Gweld
To see
Tymor
Season
Ceffyl
Horse
llygoden
mouse
Eliffant
Elephant
aderyn
bird
Arth
Bear
dafad
sheep
cwningen
rabbit