Only $35.99/year

Terms in this set (5)

1. a tőkével, pénzügyekkel foglalkozó intézmények összessége (tőzsdék, bankok, hitelintézetek, takarékszövetkezetek, biztosítók)
2. a tőkeáramlás közvetlen bonyolítói pl. a tőzsdék, közvetett szereplői pl. a bankok, takarékszövetkezetek (pénzügyi közvetítők)
3. bankrendszer lehet:
- egyszintű - központi bank (jegybank) egymaga kizárólagosan tölt be mindenféle funkciót (bankjegykibocsátás, hitelezés, devizagazdálkodás)
- kétszintű - első szint: központi bank (jegybank), második szint: kereskedelmi bankok, befektetési bankok, lízingtársaságok
- kétszintű rendszerben a jegybank feladatai: pénzkibocsátás, árfolyam alakítása, államháztartási számlák vezetése, állam adósságainak kezelése, deviza- és valutatartalék kezelése, pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, ellenőrzi a pénzintézetek törvényes működését, őrzi a kereskedelmi bankok pénztartalékait, bonyolítja a közöttük létrejövő pénzátutalásokat, vezeti elszámolási számláikat
- kereskedelmi bankok funkciói: betétgyűjtés, hitelezés, folyószámla vezetés, készpénz-helyettesítő eszközök kibocsátása, deviza- és valutaszolgáltatás, trezor- és széfszolgáltatás, értékpapírok forgalmazása, pénzügyi közvetítő és tanácsadó szolgáltatások
4. tőzsde
- központosított, szigorú szabályok és kialakult szokások között működő piac; az adás-vételt csak tőzsdetagok, arra feljogosított személyek, brókerek végezhetik
- "piacok piacának" is nevezik, mert itt tisztán a kereslet és a kínálat szabályozza az árakat
- típusai: árutőzsde -mezőgazdasági terményekkel, ásványkincsekkel kereskednek (Budapesti Árutőzsde); értéktőzsde - 1. értékpapírokkal (részvényekkel, kötvényekkel) vagy 2. devizával kereskednek (Budapesti Értéktőzsde)
- értéktőzsde lehet: a) elsődleges piac - az adott értékpapírt kibocsátó értékesít, b) másodlagos piac - már kibocsátott értékpapírokkal kereskednek a brókercégek; c) fizikailag is létező piactér pl. a New York-i tőzsde a Wall Streeten, d) csak elektronikus formában működő piac pl. NASDAQ USA-beli elektronikus részvénypiac, ahol főleg technológiai részvényekkel kereskednek