A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése

1. munkaerőpiac
Click the card to flip 👆
1 / 5
Terms in this set (5)
1. munkaerőpiac
1. a munkavállalók piaca, ahol
- eladó a munkavállaló
- vevő a vállalkozó, vállalat, cég, közintézmény, amely alkalmazza a munkavállalót
2. befolyásolja a kereslet-kínálat
3. itt talál egymásra a munkavállaló és a munkáltató; ha kölcsönösen megegyeznek, akkor jön létre a munkaviszony, amely egy szerződéses kapcsolat
2. a munka világának szabályai
1. 16 év felett lehet munkát vállalni
2. a munkaszerződésben próbaidőt is ki lehet kötni; ennek ideje alatt a felek egyoldalúan szerződést bonthatnak
3. munkaidő
- teljes munkaidő 8 óra, azaz heti 40 óra, de lehet részmunkaidőre is szerződni (4, 6 óra)
- heti 2 pihenőnap jár
- évente legalább 20 munkanap szabadság illeti meg a munkavállalót; életkorral, munkában töltött idővel nő a mértéke, ill. gyereknevelési pótszabadság kiegészítheti
4. munkarend
- normál (8 óra/nap)
- több műszakos (8 óra/nap)
- éjszakai
5. munkabér
- alapbér - szerződésben foglalt munka ellenértéke; lehet: - órabér, teljesítménybér
- bérpótlék: - veszélyes munkakör esetén, munkaszüneti napon végzett munka esetén
3. a munkaviszony
1 a foglalkoztatás történhet:
- versenyszférában
- állami szférában - közalkalmazottként (nővér, tanár), közszolgálati tisztviselőként (önkormányzatoknál, kormányhivatalokban, központi államigazgatásban, minisztériumokban)
2. a Munka Törvénykönyve szabályozza a munkaviszonyt
3. munkaviszony létesítése munkaszerződéssel történhet; ennek tartalmaznia kell:
- munkáltató és munkavállaló legfontosabb adatait
- alapbért, munkakört
- munkaviszony tartamát - határozott időre (max. 5 évre), határozatlan időre
- munkahelyet
- munkaidőt (szabályozás nélkül teljes munkaidejű lesz)
4. a munkáért munkabért fizetnek
- szerződésben rögzített bér a bruttó bér, amiből
- a munkaadó levonja és befizeti NAV-nak a munkavállaló személyi jövedelemadóját, társadalombiztosítási járulékait
- a munkáltató a nettó bért fizeti ki (fentiekkel csökkentett bér)
5. munkáltató szociális hozzájárulási adót is fizet
4. jogok, kötelességek
1. munkáltató köteles
- munkavégzés feltételeit biztosítani
- munkaegészségügyi és biztonsági feltételeket megteremteni és fenntartani
- munkával kapcsolatos költségeket megtéríteni
- esélyegyenlőség feltételeitmegteremteni
2. munkavállaló köteles:
- a szerződésben rögzített helyen és időben munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és megmaradni
- a munkát kellő gondossággal, szakértelemmel, a szabályokat betartva végezni
- munkatársaival, vezetőivel együttműködni
3. munkavállalói jogok képviseletére:
- a munkavállalók üzemi tanácsot választhatnak, amely tájékozódási és tárgyalási joggal is rendelkezik
- a munkahelyeken szakszervezetek alakulhatnak
5. munkaviszony megszűnése
1. határozott idejű --> megszűnik a szerződésben meghatározott idő lejártával
2. határozatlan idejű --> közös megegyezéssel, valamely fél felmondásával
3. felmondás esetén
- ha a munkavállaló mond fel, akkor 30 nap a felmondási idő (ettől eltekinthet a munkáltató)
- ha a munkáltató mond fel, akkor a felmondási idő a munkaviszony időtartamával egyenes arányban növekszik, ill. a munkavállaló végkielégítést kaphat
4. csoportos létszámleépítés esetén:
- tárgyalni kell az üzemi tanáccsal
- meg kell jelölni a leépítés okát, időbeni ütemezését