Swedish Unit 2 Lesson 2 (Is)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Det är inte ett bord. Det är en stol.
It is not a table. It is a chair.
Det är inte en stol. Det är ett bord.
It is not a chair. It is a table.
Det är inte en låda. Det är en säng.
It is not a box. It is a bed.
Det är inte en säng. Det är en låda.
It is not a bed. It is a box.
Det är inte en lampa. Det är en soffa.
It is not a lamp. It is a couch.
Det är inte en penna. Det är en bok
It is not a pen. It is a book.
Det är inte en bok. Det är en penna
It is not a book. It is a pen.
Det är inte en soffa. Det är en lampa.
This is not a couch. This is a lamp.
Det är inte kaffe. Det är godis.
This is not coffee. This is candy.
Det är inte godis. Det är pengar.
It is not candy. It is money.
Det är inte godis. Det är kaffe.
It is not candy. It is coffee.
Är det mat? Ja det är det.
Is it food? Yes, it is.
Var är hon? Hon är på bilen.
Where is she? She is on the car.
Var är den? Den är på bordet.
Where is it? It is on the table.
Var är det? Det är i plånboken.
Where is it? It is in the wallet.
Var är de? De är i lådan.
Where are they? They are in the box.
Var är det? Det är i lådan.
Where is it? It is in the box.
Var är hon? Hon är på lådan.
Where is she? She is on the box.
Var är han? Han är i lådan.
Where is he? He is in the box.
Var är lådan? Den är på bordet.
Where is the box? It is on the table.
Var är lampan? Den är på bordet.
Where is the lamp? It is on the table.
Var är kvinnorna? De är vid bordet.
Where are the women? They are at the table.
Var är mannen? Han är vid bordet.
Where is the man? He is at the table.
Var är maten? Den är på bordet.
Where is the food? It is on the table.
Var är blommorna? De är på bordet.
Where are the flowers? They are on the table.
Var är cheferna? De är vid bordet.
Where are the managers? They are at the table.
Var är kaffet? Det är på bordet.
Where is the coffee? It is on the table.
Var är kvinnan? Hon är i soffan.
Where is the woman? She is on the couch.
Var är hon? Hon är i sängen.
Where is she? She is in the bed.
Var är den? Den är på sängen.
Where is it? It is on the bed.
Var är hon? Hon sitter i stolen.
Where is she? She is in the chair.
Var är hon? Hon är i soffan.
Where is she? She is on the couch.
Var är hon? Hon är vid bordet.
Where is she? She is at the table.
Var är hon? Hon är i bilen.
Where is she? She is in the car.
Var är du? Jag är vid bordet.
Where are you? I am at the table.
Var är du? Jag är vid dörren.
Where are you? I am at the door.
Var är du? Jag är i bilen.
Where are you? I am in the car.
Var är du? Jag är på bussen.
Where are you? I am on the bus.