21 terms

Romerska Riket - Kunskapskällan.

STUDY
PLAY
Republik
Statsskicket i Rom mellan ca 500 f.Kr till 27 f.Kr
Senaten
Hade beslutsmakten i Rom under republiken.
Konsuler
Var två och styrde Rom under en bestämd tid under republiken
Patricier
De rika adelssläkterna i Rom
Plebejer
Vanligt folk i Rom
Proletärer
De fattiga som saknade egendomar i Rom
Kartagerna
Roms konkurrenter om makten i medelhavet under 200 och 100-talet f.Kr
Hannibal
Känd kartagisk fältherre som bl.a segrade vid Cannae 216 f.Kr
Kartago
Stad som kapitulerar och förstörs 146 f.Kr
100-talet f.Kr
Århundrade som präglas av social oro och maktkamp mellan senaten och fältherrar som Sulla, Pompejus och Caesar.
Julius Caesar
Fältherre och diktator som mördades i Senaten 44 f.Kr pga det fanns misstanke om att han ville göra sig till kung
Augustus
Romerska rikets förste kejsare - härskade över hela riket mellan 30 f. kr - 14 e. kr
Pax Romana
Två hundra goda år under den romerska kejsartiden mellan ca. 1 e.Kr till 200 e.Kr.
Kejsardöme
Statsskick i Rom mellan 27 f. Kr till 476 e.kr som blev följden av Augustus maktövertagande
Nero
Omdiskuterad kejsare som uppträdde som skådespelare, vid hans tid brann Rom
Trajanus
Vid hans tid vid makten var Rom som störst (117 e.Kr) - en av fem bra kejsare på 100-talet e.Kr
200-talet e.Kr
Tid av krig och epidemier
Konstantin den Store
Flyttade huvudstaden till Konstantinopel och kallade till möte om treenigheten 325 e.Kr
395 e.Kr
Årtal då Romerska riket delas i Väst-och Östrom
476 e.Kr
Efter folkvandringar,kristendomens intåg och nya maktförhållanden ses detta årtal som slutet för Västrom
Kristendom
Religion som efter förföljelse blev till sist blev statsreligion 391 e.Kr
OTHER SETS BY THIS CREATOR