26 terms

Ordklasser svenska

STUDY
PLAY
Vad är substantiv?
"Kan sätta en, ett eller flera framför. Boll, träd, hundar"
Vilka tre typer av substantiv finns?
"1. Konkreta, 2. Abstrakta, 3. Egennamn"
Vad heter ägandeformen av substativ och hur bildas den?
Genitiv. Bildas genom att lägga till -s till egennamn eller andra substantiv. Ex. hundens svann
Vad är adjektiv?
Beskriver hur någon/t är eller ser ut.
Hur komparerar man ett adjektiv (t.ex. glad)?
"Positiv (glad), Komparativ (gladare), Superlativ (gladast)"
Vad är verb?
Vad någon gör eller vad som händer
Vad kallas grundformen och hur bildar man den?
Infinitiv. Genom att sätta "att" framför
Vad kallas tidsformer?
Tempus
Vilka olika tidsformer (tempus) finns?
"Presens (nutid), Imperfekt (dåtid), Perfekt (har), Pluskkvamperfekt (hade), Futurum (framtid, ska)"
Vilka olika temaformer finns det? Hur är temat på "springa"?
"Infinitiv (springa), Imperfekt (sprang), Supinum (sprungit)"
Vad är adverb?
Säger något om verb, adjectiv eller andra adverb
Vilka typer av adverb finns?
"Rumsadverb (var?, vart?, varifrån?), Sättsadverb (hur?), Tidsadverb (när?)"
Hur skilja på adjektiv och adverb?
Sätt meningen i plural. Adjektiv ändras i plural, adverb ändras inte.
Vad är prepositioner?
Beskriver var någon/något finns, sätt eller tid
Exempel på prepositioner?
Under, över, framför, bakom
Vad är interjektion?
Utropsord som inte går att böja, t.ex. Fy!, Usch!
Vad betyder pronomen?
"Istället för namn"
Nämn tre typer av pronomen.
"Personliga pronomen, Possesiva pronomen, Interrogativa"
Vilka är de personliga pronomen i subjektsform?
"jag, du, han/hon/den/det, vi, ni, de"
Vilka är de personliga pronomen i objektsform?
"mig, dig, honom/henne/den, det, oss, er, dem (sig)"
Vilka är de possessiva pronomen?
"min, din, hans /hennes/dess, vår, er, deras"
Ge exempel på interrogativa pronomen?
Vem, vilken, vad
Ge några exempel på prepositioner.
på, under, över, bredvid, i
Kan prepositioner böjas?
Nej
Ge exempel på några konjunktioner.
och, men, därför att, emellertid, så
Är "frihet" abstrakt eller konkret?
abstrakt
OTHER SETS BY THIS CREATOR