32 terms

Ordklasser - en genomgång

STUDY
PLAY
Betecknar människor, djur, saker, tillstånd, känslor, namn. Man kan sätta 'en', 'ett', 'flera' framför. Finns både som konkreta (stol) och abstrakta (demokrati).
Substantiv
Beskrivningsord. Beskriver hur substantiv ÄR eller ser ut. Kan komparateras t.ex. liten, mindre, minst
Adjektiv
Istället for substantiv
Ex (Lisa låste bilen) = HON låste den.
(han hon den vi ni de)
Pronomen
Vad som händer, vad någon GÖR.
Att kan sättas framför.
Verb
Ord som utgör en bestämning till verb. Hur något GÖRS. Han springer SNABBT.
Adverb
Ord som anger läge eller riktning: på bordet, i skolan.
Prepositioner
Ord som binder samman ord och satser: och, eller, samt, men, eftersom, därför att
Konjunktioner
Utropsord, hälsningsord, svordomar. Aj! Hej! Jävlar. ****!
Interjektioner
Jag, du, han, hon, den, det vi, ni, de
personliga pronomen (subjektsform)
mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er, dem
personliga pronomen (objektsform)
Ord som ensamma svarar på frågorna NÄR? (nu, alltid, aldrig), VAR? (hemma, utomlands) HUR? (snabbt, långsamt).
Hit hör också ord som "inte", "nog", "tyvärr" som ändrar hela satsens betydelse. Filmen var _______________ bra. (Alla ord som kan stå på strecket tillhör denna ordklass).
Adverb
anger läge: i (sjön), på (väggen), till (dig)
Prepositioner
bindeord ("och" och "men") - "Lisa och Pelle är glada och Alfred är sur."
Konjunktioner
utropsord ("Fy!", "Usch!", "Va?", "Hej!")
Interjektioner
Vad heter verbets form: hade sprungit
pluskvamperfekt
Vad heter verbets form: ska köpa
futurum
Vad heter verbets form: sprungit
supinum
Vad heter verbets form: går
presens
Vad heter verbets form: gå
infinitiv
Vad heter verbets form: simmade
imperfekt
Vad heter verbets form: hade sålt
pluskvamperfekt
Vad heter verbets form: sålt
supinum
Vad heter adjektivets form: gladare
komparativ
Vad heter adjektivets form: snäll
positiv
Vad heter adjektivets form: gammal
positiv
Vad heter adjektivets form: vitast
superlativ
Vad heter adjektivets form: äldst
superlativ
Vad heter adjektivets form: yngre
komparativ
I vilken form står substantivet: gris
obestämd form singular
I vilken form står substantivet: bilarna
bestämd form plural
I vilken form står substantivet: tulpanen
bestämd form singular
I vilken form står substantivet: rendjur
obestämd form plural
OTHER SETS BY THIS CREATOR