422 terms

Tagalog

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

tumira
to live
tatlo
three
sampu
ten
kilala
to know (a person)
mula
since
anim
six
Gaano katagal
How long?
bahay
house
naghapunan
had dinner
huli
previous, last
lakbay
travel
lumalangoy
swim
bakit
why
sanay
wont
kaya
so
kailan
when
dumaan
pass
lang
just
magdala
bring
minsan
sometimes
kadalasan
most of the time
lumabas
go out
nakarating
did you arrive
masyado
much
kabute
mushrooms
dalawang taon
two years
nakakapagsalita
can speak
ilang
a few
sana
hopefully, should
isang beses
one time
kahit anong
whatever (any)
madaling araw
this dawn
matagal
a long time
sino
who
taong yan
man
nakikita
have seen
nakapaglaro
have played
nakakatamad
boring
katapusan
end
ulo
head
masama
bad
masakit
painful
mahimbing
soundly, well
maaga
early
nakalipas
ago, in the past
gamit
use, using
tuwing
everytime
larong
game
Napanood
did you watch?
binili
bought
naghapunan
I had dinner
bumili
buy
hapon
afternoon
nakaraang
previous
palagi
always
salitang
word
pito
seven
manggagamot
doctor
maging
be, become
nais
want, would
nagdadala
do you bring
wala
nothing, none, have no
nakatira
did you live
natulog
slept
nakapunta
have gone
masaya
happy
kailan ka huling
when was the last time
sinabi
said
tabing-dagat
beach
nakausap
talked to
kabundukan
mountain
binayaran
paid
bayarin
bill
naiintindihan
Can understand
ginawa
did
katatapos
just finished
maghapunan
have dinner
magkakilala
have met
kaya
so
nanatili
stayed (home)
nagtanghalian
Did you eat lunch?
nananghalian
I ate lunch
kanina
little while ago
kanina nito
before that
nanggaling
did you come from?
natapos
I finished
nasiyahan
Did you enjoy?
tagapagsilbi
waitress
pagkatapos
afterwards, after that...
nakapagtrabaho
have worked
bukid
farm
ngunit
but
ikinatuwa
delight, amazed
kapatid na babae
sister
nakakausap
have talked to
nakita
have seen
mabait
kind, nice
tao
person
ipinanganak
was born
ibigkas
speak, say goodbye
paano
how
gagawin
Are you going to do?
mamayang gabi
tonight
magluto
cook
ayokong
I don't like, I don't want
magtimpla
make (coffee)
sabihin
say
kinakain
are you eating?
nanalo
won
naglaro
played
masyadong
very, too
namin
our
susunod na linggo
next week
magkikita
will meet
kaibigan
friend
ng mga kaibigan mo
some of your friends
magtatrabaho
will work
lalabas
will go out
sa bahay lang ako
I will stay home
pupunta
will go
aalis
leave
lilipad
flight
eroplanong sasakyan
airplane transport
darating
will come
kukuha
take (a course)
matatapos
will end
mayroong
there is
at sasama
go along
ilan
a few, some
rin
also
sumama
come along
bakit di
why not
at sasama ang ilan sa mga kaibigan ko
with a few of my friends
sakay
ride
hatinggabi
midnight
gusto mo ba
Do you want to
sige
ok! alright!
magsisimula
begin
palabas
movie, show
manonood
will watch (TV)
mag-aalmusal
going to have breakfast
hindi pa ako handa
I'm not ready
tiyak
definitely
mahuhuli na ako
I'm going to be late
maaliwalas
clear, sunny
maglalakad
will walk
puwede mo akong tawagan
You can call me
maaaring lumabas
might go out
huwag kang iinom
don't drink
baka
maybe
makatulog
can sleep
bagong
new
ako ay mapupunta
I will go
ako maging handa
I will be ready
limang minuto pa bago
in five minutes
ng ilang araw
for a few days
may
have
may makakain
have something to eat
tatlong oras nang nakalipas
3 hours ago
may isang oras na mula
an hour ago
noong dumaan lang na linggo
Just a week ago
noong nakaraang buwan
last month
sa tingin ko
I think
wala naman
nothing
balak
plan
tawagan kita
I'll call you
palagay ko
I think (2)
panonoorin ko
I'm going to watch (2)
maglakad
to walk
kakainin natin
we will eat
dapat ba tayong
should we
sa labas
outside
kainin
eat (2)
dapat natin
we should (2)
ayaw ko
I don't want
saging
banana
akin na
give me
akin
me
Sa aking palagay, hinde
I don't think so
ng pagkain
something to eat
bibili
I'm going to buy
bibilhin
I will buy (2)
masyadong mahal
too expensive
nakapagsimulang
have started
mamili
go shopping
mamaya
later
kailangan
need
kita masasamahang
with you
dahil
because
noong nakalipas na limang taon
five years ago
noong nakalipas na dalawang taon
two years ago
hindi ko sigurado
I'm not sure
baka pumunta ako
I might go
maglalaro
I'm going to play
baka maglaro ako
I might play (sport)
maaari ba akong
is it possible, can I...?
magtanong
ask a question
umupo
sit
posibleng pumunta ako
It's possible that I'll go
posibleng magkikita tayo
It's possible that we'll see each other
maaaring magkita
I might see you
bundok
mountain
umakyat kami
we climb
kapatid kong lalake
my brother
lalaki
man, male
may barya ka ba para
Can you change (do you have coins for)
barya
coin
kaya kong tumakbo
I could run
mabilis
fast
hindi ako makatulog
I couldn't sleep
mangyaring
please
puwede ka bang maghintay
can you wait
maghintay
wait
maghintay ng konte
wait a bit
mahina
weak
boses
voice
mahina ang boses mo
your voice is so weak
kapag nagsasalita ka
when you speak
kapag
when -
hindi kita marinig
I can't hear you.
hindi ko matapos
I couldn't finish
malamang
probably
malamang napagod ka
you must be tired
nakuha ko
I got
siguradong
definitely
nasasabik
excited
siguradong nasasabik ka na
you must be excited
sinisipon ka
you have the flu
nilalagnat
have a fever
kawawa ka naman
poor you, poor thing
malamang masama ang pakiramdam mo
you must feel bad (probably you feel bad)
magmadali
hurry
kailangan kong magmadali
I have to hurry
kung
if
tuwing sabado
every Saturday
nitong nakaraan na sabado
this past Saturday
kinailangan kong
I had to --
kinailangan kong magtrabaho
I had to work
maraming
many, more
gulay
vegetables
dapat kumain kang
you should eat
Sa tingin mo
Do you think
dapat ko bang bilhin
I should buy
para sa atin
for us (too expensive)
hindi tayo dapat manuluyan doon
we shouldn't stay there
bumangon
get up
bumangon ng maaga
get up early
kailangan ko nang umalis
I have to leave
pang gumising
to wake up
kailangan ko pang gumising
I have to wake up
matutulog na ako
I'm going to sleep
upang
in order to, to
pumasok
enter, attend
pumasok sa klase
attend class
alin
which
sumama sa amin
come with us, join us
Nais kong maghpunan
I want to eat dinner (future)
Gusto ko ng maiinom
I want to drink (now)
pakiusap
please
mga kaalaman
some information
ukol
about
bigyan
give
puwede mo ba akong bigyan
Can you give me
katas
juice
katas ng dalandan
orange juice
susunod na katapusan ng linggo
next weekend
gusto mong gawin
do you want to do?
sumama sa akin
with me
gusto mong inumin?
do you want to drink?
Nais ko nang matulog
I want to sleep
kung maaari sana
if possible, please (if I may hope)
bola-bola
dumpling
Anong klaseng musika ang
What kind of music?
pakinggan
listen
gusto mong pakinggan?
Do you like to listen to?
talagang
really
ayaw ko talagang
I don't really want to
mas gusto kong
I prefer to
maiwan
left behind, fall behind
mas gugustuhin kong
I would rather
maghintay hanggang mamaya
wait until later
mas gugustuhin kong maaga ako
I'd rather be early
gatas
milk
tumayo
stand up
kaysa sa
than
Hindi mo ba gustong manood?
Don't you want to watch?
mas gugustuhin kong basahin
I'd rather read
kung mayroon ka
if you have it.
basong
cup
ng isang basong katas
a cup of juice
tubig
water
halika
come here!
tignan mo ito
look at this
makipag usap sa iyo
talk to you
alis!
go away!
antayin mo ako
wait for me
maging tahimik
be quiet
sinusubukan kong
I'm trying to
mag-isip
to think
mag-isip ng mabuti
think carefully, concentrate
maligayang
happy
maligayang paglalakbay.
have a nice trip
(mag) ingat.
be careful
malalaglag
fall
huwag kang malalaglag
don't fall
samahan mo ako
stay with me, accompany me
dumating ka
come!
sa takdang oras
at the right time, on time
tara
let's go
lumabas tayo
let's go out
sayaw tayo
let's dance
isda
fish
limang minuto pa bago
in five minutes
huwag na tayong lumabas
Let's not go out
napanood mo ba
Did you watch?
katatapos ko lang
I just finished
hindi ko matapos
I couldn't finish
sa inyong bakasyon
for your vacation
hindi pa ako nakapagsimulang
I haven't started yet
manok
chicken
dapat ba akong magpatugtog
Should I play, put on (music)
nananghalian ako
I had lunch
ng sandali
a moment
umuwi
to go home
muna
first, yet
pera
money
sa aking pitaka
in my wallet
meron akong
I have
bang malapit dito
near here
mawalang-galang
excuse me
mabilisang tren
express train
sa dulo ng kalsada
at the end of the block
ang aking magulang
my parents
mag-aaral
student (2)
ilang mga
how many
bumabiyahe
traveling
mula sa gitna ng lungsod
from downtown (the middle of the city)
sa paliparan
to the airport
dawat dalawampung minuto
every twenty minutes
Mayroon bang
Is there..?
lahat ay mabuti
everything is okay
gusaling iyan
this building
isa iyang paaralan
it's a school
naku!
oh!
walang makain
there's nothing to eat
nung pag-uwi ko
when I got home
ako makakabili
I can buy
tindahan
store
layo
distance
Gaano ba kalayo?
How far is it?
kalayo
far away
sakayan ng tren
train station
malayo ang daan
It's a far away road (It's a long way)
pinakamalapit
the closest (the most close)
ulit
again
Maganda ang makita ka ulit.
Good to see you again
kamusta ka?
how are you?
Pakitulungan ako
Please help me
ayos lang
all right, ok
talaga?
really?
alin-alin?
which ones?
nagsusulat ako
I'm writing
tungkol
about
maraming beses
several times
pangit
terrible
yung sinabi ko sa iyo
what I told you
kahit kanino
to anyone
parang
supposedly, seem
kaunting
a little
nangyari sa iyo
happened to you
kanino
to whom
kalagayan ng panahon
weather conditions
kung saan
somewhere
ko mahahanap
I can find
Puwede mo bang sabihin sa akin kung
Can you tell me ...?
hindi ka pa kumakain
You haven't eaten
pagparada
park (a car)
sana
hope
bakanteng
vacant
patawad
forgive me
gabi na
it's late
matapang
brave, strong
sinubukan kong
I tried
maigi
well
sa loob ng Japan
within Japan
mag-isa
alone
magmaneho
drive
hindi sana ganoon
there wouldn't be
sakuna
accident
halos buong araw
almost all day
namahinga
relaxed
wala akong pakialam
I don't care
ang damit na iyong isinusuot
the dress that you're wearing
naiinip ako
I'm bored
napakabilis
very fast
matuto
learn
napakabobo
stupid
bagalan
slow down
pinaka nakaka-inip na pelikulang
the most boring movie
tanghali
noon
babalik ako
I'll be back
kulang
not enough
dala
carry
magbayad
pay
gugugulin
spend, take (time)
nawawala tayo
we're lost
maghahanap ako
I'll search for
tulungan ako
help me
pinahahalgahan ko ito
I appreciate this
ikinalulungkot kong
I'm sorry to
natalo
loser
naaawa ako sa
I feel sorry for
takot sa
be scared of
gagamba
spiders
ipaliwanag
explain
masasabi mong
you can say
nagsasanay
trains
napakalusog
very healthy
nagbubuhat ng bigat
lift weights
tumatakbo siya
she runs
nag-iipon ako
I'm saving money
makapaglibot
get around, tour