89 terms

angol kifejesézek

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

How are you doing?
Hogy s mint?
It's been nice to meet you.
Örülök h találkoztunk.
See you later!
Viszlát hamarosan!
That's very interesting/amazing!
Ez nagyon érdekes/lenyűgöző!
That's imoppisble/horibble!
Ez lehetetlen/borzasztó!
And what happened next?
És aztán mi történt?
So what was it like?
Na,milyen volt?
So what did you do?
Na,és mit csináltál?
Tell me more about it!
Mesélj még róla!
Sorry for interrupting, but...
Bocsánat, hogy közbeszólok, de...
May I interrupt?
Közbeszólhatok?
May I say something?
Mondhatok valamit?
Sorry but there is something important I'd like to say/add.
Bocsánat, de szeretnék valami fontosat mondani/hozzátenni.
absolutely
teljesmértékben
of course
természetesen
right
rendben
I couldn't agree more
Teljesen egyetértek.
I do agree that...
Egyetértek abban, hogy...
I'm of similar opinion.
Én is hasonl véleményen vagyok.
Good idea.
Jó ötlet.
I see what you mean, but...
Érte, hogyan gondolod, de...
I see your point, but...
Értem az álláspontod, de...
I'm afraid I don't agree at all.
Sajnos egyáltalán nem értek veled egyet.
I'm not convinced about it.
Nem vagyok meggyőződve róla.
I'm of a totally different opinion.
Teljesen más véleményen vagyok.
I'm sure it's better to...
Szerintem jobb lenne...
I think it's the best idea to...
Szerintem az a legjobb, ha...
In my opinion,...
Véleményem szerint...
If you ask me,...
Ha engem kérdezel...
First, we can...,and then...
Először lehetne...,aztán...
The first thing to do is...
Elsőként...
We have to plan (the whole day/holiday) very carefully.
Nagyon alaposan meg kell terveznünk (az egész napot/szünidőt).
I must say I'm surprised.
Azt kell modnanom, meg vagyok lepve.
I'm very disappointed.
Nagyon csalódott vagyok.
I just can't believe it!
Egyszerűen nem hiszem el!
I feel rather excited about it.
Elég izgatott vagyok miatta.
It's an awful/scary/unusual idea.
Ez egy rossz/ijesztő/szokatlan ötlet.
Let's hope it will turn out right.
Reméljük, jól fog végződni.
It is possible that...
Lehet,hogy...
This might (not) be the bst idea.
(Nem) biztos, hogy ez a legjobb ötlet.
It might be too (late/early) to do that.
Lehet, hogy túl (késő/korán) van ahhoz, hogy...
They may not like.
Lehet, hogy nem tetszik nekik.
So instead of..., we could...
Helyette lehetne...
Why don't we...?
Mi lenne,ha...?
How about...?
Mit szólnál ...-hoz?
Why not...?
Miért nem...?
I think you should...
Szerintem neked... kéne.
If I were you, I would...
A helyedben én...
Hello Kata!
Szia Kata!
droppings
állati ürülék (a vicc kedvéért:D)
Let's do it as you suggested.
Csináljuk úgy,ahogy javasoltad.
OK, let's do that.
Jó, csináljuk.
I don't think it's the best idea/solution/suggestion.
Szerintem ez nem a legjobb ötlet/megoldás/javaslat.
I think it's too (adj) / not (adj) enough.
Szerintem ez túl.../nem elég...
Could I/we...?
Szabad...?
Do you think we could...?
Szerinted lehetne...?
May I...?
Szabad nekem...?
I'd like you to accept this idea.
Szeretném, ha elfogadnád ezt az ötletet.
Would it be OK if we (did sth)...?
Rendben van, ha mi...?
sure
persze
I don't think it's (adj) enough.
Szerintem ez nem elég...
Go ahead!
Csak rajta!
OK,let's start.
Jó, kezdjük el.
Yes, (of course) you may.
Igen(persze),szabad.
That's fine with me.
Részemől rendben van.
Yes!
Igen! :DD
No!
Nem! :DD (már unom írni őket)
No, I don't think you/we could.
Nem, szerintem (neked/nekünk) nem szabadna.
I' afraid it's not possible.
Attól tartok, nem lehetséges.
I can't agree because...
Nem egyezhetek bele, mert...
That's absolutely out of the question.
Ez teljesen lehetetlen.
But what shall we do if/when...?
De akkor mit csináljunk, ha...?
I've got some doubts about it.
Kétségeim vannak a dologgal kapcsolatban.
I'm not sure.
Nem vagyok benne biztos.
Are you sure it'll be the right thing to do?
Biztos vagy benne, hogy ezt kell csinálni?
To some extent you're right, but...
Bizonyos fokig igazad van, de...
What a shame/pity/
Milyen/micsoda kár!
That's not what I wanted/meant at all.
Én egyáltalán nem ezt akartam/nem úgy értettem.
But do we really need to...?
De tényleg szükséges...?
I'd like to complain about...
Szeretné panaszt tenni a ...-val kapcsolatban.
I'm so disappointed!
Annyira csalódott vagyok!
Sorry for being such a nuisance.
Bocsánat,hogy annyi kellemetlenséget okoztam.
We do apologize for this problem...
Elnézést kérünk a problémáért...
Sorry about that.
Bocsánat.
I only want to...
Én csak szeretném, hogy...
I understand how you feel but...
Megértem, hogy hogyan érez, de...
Let's do it my/your way, OK?
Csináljuk úgy ahogy én/te mondtad, rendben?
That's right - I haven't thought about it before.
Valóban - eddig nem is gondoltam erre.
So let's agree on...
Akkor egyezünk meg abba, hogy...