33 terms

Sverige 1932-

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Fattigsverige
Fram till efter andra världskriget var Sverige ett väldigt fattig land med stora klasskillnader med invånare som hade Europas sämsta bostäder utan rinnande vatten och toalett
Folkhemmet
Idé om att alla medborgare i Sverige bör kunna leva tryggt i svåra tider som i sjukdom eller arbetslöshet.
Funktionalismen
Arkitekturstil som såg till funktionen och inte så mycket till formen. Bostäderna skulle byggas med maximalt ljusinsläpp och materialen och utformningen skulle göra det lätt att städa.
Per Albin Hansson
Socialdemokratisk statsminister mellan 1932-1946 som arbetade för folkhemstanken i regeringsmakten
Myrdals
Alva och Gunnar som låg bakom mycket av idéerna i folkhemsbygget. Ex. fri sjukvård, skollunch och barnbidrag och bättre bostäder.
Saltsjöbadsavtalet
Efter ett tidigt 1900-tal med strejker började fack och arbetsgivare att samarbeta med varandra och komma överens om löner i olika avtal.
Tvångsteriliseringsprogrammet
Gick ut på att beröva fortplantningsförmågan på grupper som ej ansågs bidra till samhällsbygget, ex. samer, romer, människor med olika funktionsnedsättningar.
Hemmafruideal
Idealet för kvinnor under 1950- och 60-talet
Semester
Utökades allt från 3 veckor till 5 veckor idag.
Föräldraförsäkring
Med början 1974 fick mammor och pappor i Sverige för att underlätta för att ta hand om barn - rätt till att som vara hemma halva tiden som förälder.
Förskola
Den växte fram då allt fler kvinnor började arbeta under 1970-talet och 1975 blev det lag på att ge alla 6 åringar verksamhet.
Miljonprogrammet
Under 1960-talet och 70-talet byggdes flera stora höghus och småhus för att bostadskrisen i Sverige skulle lösas..
Svenska modellen
Fack och arbetsgivare försökte från och med 1930-talet och framåt komma överens i avtal om lön. En annan del av modellen är skattefinansierad offentlig skola och sjukvård och socialförsäkringar.
Socialdemokraterna
Vid makten i Sverige mellan 1932-1976! och 1982-1991 och 1994-2006 och 2014-
Tage Erlander
Sveriges längste statsminister som hade makten mellan 1946-1969
Borgerligheten
I opposition under lång tid. 1976 vann M+C-Fp makten och behöll den till 1982. Därefter vid makten 1991-1994 nu hade trion utökats med ett till parti KD. Sedan åter vid makten 2006-2014
Rekordåren
Under slutet av 1960-talet var det hög tillväxt och många av folkhemmets idéer förverkligades.
Oljekrisen
Efter flera decennier av tillväxt gick Sverige in i en lågkonjunktur under 1970-talet med varvskris och kris i textilbranschen. Men krisen har fått namn efter den råvara som blev allt dyrare under 1970-talet.
Monarki
Statskick. Under 1970-talet blev regenten i Sverige endast en symbol utan makt. Från 1980-talet fick vi också könsneutral succession.
Kärnkraft
Omtvistat energislag under 1970-talet. Leder till omröstning 1980.
Miljöpartiet
Parti bildat ur kärnkraftsmotstånd kom in i riksdagen 1988.
1980-talet
Decennium av högkonjunktur med hjälp av lätta låneregler och ständiga devalveringar(att kronans värde skrevs ned för att svenska varor skulle bli billigare i utlandet)
Olof Palme
Statsminister 1969-1975 och 1982-1986. Drev igenom föräldraförskringen och förskolereformen. Engagerad i utrikespolitik. Känd för sin talekonst. Älskad och hatad.
Palmemordet
Statsministermord 1986
90-talskrisen
Startade pga. av övervärderad valuta och övervärderade fastigheter. Ledde till bankkris, lågkonjunktur och nedskärningar i folkhemmet.
Jugoslavienkrigen
Konflikt på Balkan under 1990-talet - ca 70.000 personer från Bosnien, Kroatien, Serbien och Kosovo flydde till Sverige.
EU
Organisation som Sverige gick med i 1994 efter en knapp seger för ja-sidan.
EMU
Valutasamarbete som Sverige valde att stå utanför efter seger för nej-sidan i folkomröstningen 2003
Göran Persson
Statsminister och finansminister som tvingades skära i folkhemmet under 1990-tals krisen
Fredrik Reinfeldt
Moderat statsminister som med sin arbetslinje vann valet 2006.
Sverigedemokraterna
Parti som kom in i riksdagen 2010 och 2014 bättrade på sin procent i riksdagen till 12,86% med sin invandringskritiska och nationalistiska politik.
Astrid Lindgren
Enligt många omröstningar den mest betydelsefulla svensken genom tiderna. Har påverkat mången barndom med sina berättelser.
Emigrationskrisen
Som störst 2015, hade börjat med dröm om mer demokratiska samhällen i en rad stater i mellanöstern och nordafrika. Ledde till stor flyktingvåg och oenighet mellan EU-länderna om mottagande av flyktingar.