53 terms

Project 1 - Unit 4 - BCD

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

at the weekend
o víkendu
before
před
breakfast
snídaně
brush your teeth
čistit si zuby
comic
komiks
do your homework
dělat domácí cvičení
expression
výraz
finish
skončit
from ... to
od ... do
get up
vstávat
go home
jít domů
go to bed
jít do postele
go to sleep
jít spát
have a shower
dát si sprchu
have breakfast
mít snídani
have dinner
mít hlavní jídlo dne
have lunch
mít oběd
in bed
v posteli
jacket
bunda, sako
kitchen
kuchyně
listen to the radio
poslouchat rádio
or
nebo
put on
obléci si
read
číst
start
začít
take the bus
jet autobusem
TV
televize
typical
typický, příznačný
watch TV
dívat se na televizi
a lot of
hodně, mnoho
always
vždy
ball
míč
because
protože
catch
chytit
every
každý
park
park
play sports
dělat sporty
table tennis
stolní tenis
Why not?
Proč ne?
but
ale
collect
sbírat
do
dělat
free time
volný čas
go skiing
jít lyžovat
go swimming
jít plavat
guitar
kytara
karate
karate
like
mít rád/a
piano
klavír
play a musical instrument
hrát na hudební nástroj
sports centre
sportovní centrum
stamps
známky
tennis
tenis

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.