perfectum onregelmatig 1

Term
1 / 15
(aandoen) Hij doet zijn schoenen aan.
Click the card to flip 👆