Svensk Politik

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Direkta val
Den som röstar väljer de personer som ska representera oss i riksdag, kommunfullmäktige
och landsting
Proportionella val
Partierna blir representerade i förhållande till hur många röster de fått i valet
Indirekta val
När våra representater för vår talan i politiska frågor
Regering
Planerar samhällsutvecklingen, fattar beslut och att de genomförs och ansvarar för ministrarna, Departementen och Myndigheter
Riksdagen
Styr Sverige och utser regering
Valkrets
Sverige är indelat i 29 områden
Utskott
Riksdagen finns 15 och de har hand om olika ansvarsområden. De tar hand om de frågor riksdagen ska besluta om
Proposition
Ett förslag från regeringen som riksdagen ska ta ställning till
Departementen
Avdelningarna, lyder under regeringen och ansvarar för olika delar av statsstyrelsen
Landsting
De har hand om stora frågor t. ex. sjukvård och kommunikationer
Europaparlamentet
EU-länderna, däribland Sverige har val vart femte år. Då röstar medlemsländerna om
vilka cirka 800 ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet.
Kommuner
Tar hand om frågorna som ligger närmst medborgarna som skola och omsorg och tillsammans med andra områden i Landstinget även sjukvård
Liberalism
Låt människan leva i frihet och bestämma över sig själv. Människan ska få yttra sig fritt och tro på det den vill. Individen är viktigast.
Konservatism
Bevara det som fungerar bra. Förändring ska ske långsamt. Samhällets viktigaste delar är nationen, kungen, försvaret, religionen och familjen.
Socialism
Det är fel att tjäna pengar på andras arbeten. Alla ska få ta del av samhällets resurser och de ska delas lika. Staten ska äga företag så att alla grupper i samhället får ta del av pengarna jämnlikt
Ekologism
En hållbar utveckling i samhället och miljön ska stå i centrum istället för människans roll. Vi är inte bara ansvariga för oss själva utan även för nästa generation.