samhällsekonomi

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Export
Allt ett land säljer till ett annat
Import
Allt ett land köper från andra länder
Globalisering
:Att alla länder på olika sätt är beroende av varandra
tullar
En avgift på varor som ska tas in genom gränsen för att de ska ha en kontroll för vad som kmr in i landet.
Frihandel
Helt fri handel mellan länder och inga tullar
Inflation:
Pengar tappar i värde.För hög inflation=Fler arbetslösa. Allting blir dyrare
Hyperinflation
:Pengar tappar i värde extremt fort att samhället inte hinner med
Deflation:
Motsatts till inflation. Priser på varor och tjänster sjunker och pengar ökar i värde
Marknad:
Allt som finns att köpa och alla som vill köpa och alla som köper.
utbud
Hur mkt det finns av varan på marknaden
efterfrågan
Alla som är villiga att köpa varan
Producera
Tillverka
konjunktur
Det ekonomiska klimatet.
Hushåll
:Privatpersoner hemma
Aktie:
Ägarbevis på en andel av ett företag
konsumera
köpa
börsen
marknad för aktier
marknadsföring
reklam
Kapital
pengar för att investera och starta
realkapital
inredning
råvaror
saker som ska förbrukas
arbetskraft
de anställda
kunskap
kunna regler och lagar