28 terms

VU-NT2 Deel 3 H10T4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

de aanpassing
the adjustment
de angst
the fearfulness
de behandeling
the treatment
berucht
notorious
zich concentreren
to concentrate
de depressie
the depression
effectief
effective
functioneren
to function
het hart
the heart
de hersentumor
the brain tumor
de irritatie
the irritation
kenmerkend
characteristic
laatst
last
de leidinggevende
the managerial
loslaten
to allow
de moeite
the effort
nader
nearer
opspelen
play up
de redactie
the editor
het schouderblad
the shoulder blade
de spanning
the tenseness
stijf
stiffly
tegelijk
at the same time
de therapeut
the therapist
de therapie
the therapy
de vermoeidheid
tiredness
verwijzen
to refer
kalmeren
to calm down
OTHER SETS BY THIS CREATOR