face with a lot of pictures

STUDY
PLAY
Animation
hoạt hình
Paint
sơn
A little bit
Một chút
Takes a photograph
chụp hình
Look like
trông như
Movie
bộ phim
Interesting
thú vị
Rebirth
tái sinh
Transfer of energy
chuyển đổi năng lượng
Picture
tranh
Artist
Nghệ sĩ, họa sĩ
Different
khác biệt
Times
lần
Together
cạnh nhau
Put
đặt
Fast
nhanh
OTHER SETS BY THIS CREATOR