166 terms

Swedish Unit 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Hej
Hello
God Morgon
Good Morning
God Natt
Good Night
Hur Mår Du
How are you
Jag mår bra
I am good
Jag mår inte så bra
I am not so good
Vad heter du
What is your name
Jag heter
My name is
Trevligt att träffa dig
Nice to meet you
Var kommer du ifrån
Where are you from
Jag kommer från
I am from
Hur gammal är du
How old are you
Jag är ... år
I am ... years old
Jag förstår inte
I don't understand
Kan du upprepa det
Can you repeat that
Hej då
Goodbye
Man
Man
Kvinna
Woman
Flicka
Girl
Pojke
Boy
Lång
Tall
Kort
Short
Gammal
Old
Ung
Young
Han
He
Hon
She
Mannen
The Man
Pojken
The Boy
Jag
I
Du
You
Är
Is/Am/Are (conjugation of to be)
Mytent är av guld
The coin is gold
Mytent är av silver
The coin is silver
Bilen är silverfärgad
The car is silver
Bilen är gul
The car is yellow
Plånboken är svart
The wallet is black
Plånboken är brun
The wallet is brown
Handväsken är svart
The purse is black
Handväsken är vit
The purse is white
Huset är brunt
The house is brown
Huset är rött
The house is red
Dörren är brun
The door is brown
Dörren är blå
The door is blue
Byggnaden är blå
The building is blue
Byggnaden är röd
The building is red
Lastbilen är gul
The truck is yellow
Lastbilen är vit
The truck is white
Blomman är lila
The flower is purple
Blomman är orange
The flower is orange
Trädet är orange
The tree is orange
Trädet är grönt
The tree is green
Det är guld
It is gold
Det är silver
It is silver
Det är svart
It is black
Det är vitt
It is white
Det är gult
It is yellow
Det är brunt
It is brown
Det är blått
It is blue
Det är rött
It is red
Byggnaden är inte blå
The building is not blue
Byggnaden är inte röd
The building is not red
Lastbilen är inte gul
The truck is not yellow
Lastbilen är inte vit
The truck is not white
Blomman är inte lila
The flower is not purple
Blomman är inte orange.
The flower is not orange
Trädet är inte orange.
The tree is not orange
Trädet är inte grönt.
The tree is not green
Huset är inte brunt.
The house is not brown
Huset är inte rött.
The house is not red
Bilen är inte silverfärgad.
The car is not silver
Bilen är inte gul.
The car is not yellow
En kvinna och en man
A woman and a man
En man och en plånbok
A man and a wallet
En man och en bil
A man and a car
En man och en pojke
A man and a boy
En pojke och en träd
A boy and a tree
Ett träd och en byggnad
A tree and a building
en flicka och en blomma
A girl and a flower
en flicka och ett hus
A girl and a house
Det här är ett träd.
This is a tree
Dessa här är träd.
These are trees
Det här är ett mynt.
This is a coin
De här är mynt.
These are coins
Det här är en blomma.
This is a flower
De här är blommor.
These are flowers
Det här är ett hus.
This is a house
De här är hus.
These are houses
Det här är en byggnad.
This is a building
Detta är byggnader.
These are buildings
Detta är en bil.
This is a car
De här är bilar.
These are cars
Detta är inte ett guldmynt.
This is not a gold coin
Det här är inte ett silvermynt
This is not a silver coin
De här är inte guldmynt.
These are not gold coins
De här är inte silvermynt.
These are not silver coins
Jag är en man.
I am a man
Vi är män.
We are men
Jag är en kvinna.
I am a woman
Vi är kvinnor.
We are women
Jag är en flicka.
I am a girl
Vi är flickor.
We are girls
Jag är en pojke.
I am a boy
Vi är pojkar.
We are boys
En kvinna och en bil.
A woman and a car
En kvinna och en handväska
A woman and a purse
En man och en lastbil.
A man and a truck
En flicka och blommor.
A girl and flowers
Pojkar och träd.
Boys and trees
Ett
One
Två
Two
Tre
Three
Fyra
Four
Fem
Five
Sex
Six
Sju
Seven
Åtta
Eight
Nio
Nine
Tio
Ten
Elva
Eleven
Tolv
Twelve
Tretton
Thirteen
Fjorton
Fourteen
Femton
Fifteen
Sexton
Sixteen
Sjutton
Seventeen
Arton
Eighteen
Nitton
Nineteen
Tjugo
Twenty
Noll
Zero
En blomma
One flower
Två Flickor
Two girls
Tre pojkar
Three boys
Fem hundar
Five dogs
Fyra handdukar
Four towels
Sex Kakor
Six cakes
Sju ljus
Seven candles
Två hundar
Two dogs
Tre hundar
Three dogs
En hund
One dog
Tio handdukar
Ten towels
Två ljus
Two candles
En kaka och tio ljus
One cake and ten candles
Jag är en polis
I am a police officer
Jag är student
I am a student
Jag är läkare
I am a doctor
Jag är en busschaufför
I am a bus driver
Jag är mekaniker
I am a mechanic
Jag är sjuksköterska
I am a nurse
Jag är brevbärare
I am a mailman
Jag är lärare
I am a teacher
Jag är sekreterare
I am a secretary
Jag är kock
I am a chef
jag är forskare
I am a scientist
Jag är en chef
I am a manager
Han är polis
He is a police officer
Han är student
He is a student
Han är läkare
He is a doctor
Han är busschaufför
He is a bus driver
Han är mekaniker
He is a mechanic
Hon är sjuksköterska
She is a nurse
Han är brevbärare
He is a mailman
Hon är lärare
She is a teacher
Hon är sekreterare
She is a secretary
Han är kock
He is a chef
Han är vetenskapsman
He is a scientist
Han är chef
He is a manager