Prime Time Pre-Intermediate 1i

STUDY
PLAY
bank
bank
be involved in
być zaangażowanym
borrow books
pożyczać książki od kogoś
car tyre
opona samochodowa
care for
dbać o
check
sprawdzać
citizen
obywatel
citizenship
obywatelstwo
community
społeczność
community centre
dom kultury
crime
przestępstwo
deposit money
wpłacić pieniądze
hospital
szpital
in need
w potrzebie
library
biblioteka
queue
kolejka
obey laws
przestrzegać praw
obey signs
przestrzegać znaków
petrol station
stacja benzynowa
police station
komisariat
post office
urząd pocztowy
public facility
miejsce użytku publicznego
public place
miejsce publiczne
public service
służba publiczna
public transportation
komunikacja miejska
report
zgłosić
report a crime
zgłosić przestępstwo
respect
szanować
return books
oddawać książki
sick
chory
stamp
znaczek
take up
zajmować się czymś
train station
stacja kolejowa
volunteer
zgłosić się na ochotnika
wait my turn
czekać na swoją kolej
withdraw money
wypłacić pieniądze