128 terms

angielski-człowiek- cechy charakteru

Cechy charakteru angielski polski
STUDY
PLAY
insolent
bezczelny
ruthless
bezlitosny
impartial
bezstronny
carefree
beztroski
unscrupulous
bezwzględny
charismatic
charyzmatyczny
well mannered
dobrze ułożony
well behaved
dobrze wychowany
mature
dojrzały
bossy
dominujący
fussy
drobiazgowy
two faced
dwulicowy
reliable
godny zaufania
commited
gorliwy, oddany
moody
humorzasty
communicative
komunikatywny (łatwo nawiązujący kontakt)
quarrelsome
kłótliwy
reckless
lekkomyślny
irritable
łatwo wpadający w złość
wise
mądry
vindictive
mściwy
impatient
niecierpliwy
careless
niedbały
immature
niedojrzały
naughty
nieprzyzwoity, niegrzeczny
disloyal
nielojalny
unpleasant
niemiły
irresponsible
nieodpowiedzialny
short tempered
nieopanowany
insecure
niepewny (siebie)
disobedient
nieposłuszny
dishonest
nieuczciwy
indecisive
niezdecydowany
dutiful
obowiązkowy
devoted
oddany
narrow minded
ograniczony
nasty
okropny
vulgar
wulgarny
cautious
ostrożny
self confident
pewny siebie
lively
pełny życia
diligent
pilny
suspicious
podejrzliwy
treacherous
podstępny
obedient
posłuszny
vain
próżny
superstitious
przesądny
over sensitive
przewrażliwiony, nadwrażliwy
punctual
punktualny
cheerful
radosny
talkative
rozmowny
reasonable
rozsądny
absent minded
roztargniony
scatty
roztrzepany
thoughtful
rozważny
samolubny
selfish
selfish
samolubny
sentimental
sentymentalny
mean
skąpy
snobbish
snobistyczny
strict
surowy
tactful
taktowny
tolerant
tolerancyjny
faithful
wierny
nosy
wścibski
reserved
zamknięty w sobie
conceited
zarozumiały
adventurous
żądny przygód
cheeky
bezczelny, zuchwały
grumpy
zrzędliwy
greedy
zachłanny
miser
sknera
windbag
ględa
pompous
podniosły
truthful
prawdomówny
frank
sczczery
candid
otwarty
strong-willed
z silną wolą
self-assured
pewny siebie
competitive
zacięty
modest
skromny
sensible, reasonable
rozsądny
level-headed, well-balanced
zrównoważony
adventurous
ryzykowny
considerate
delikarny
tender
czuły
affectionate
kochający
thoughtful
troskliwy
imaginative
z wyobraźnią
conscientious
sumienny
cultivated
obyty
diligent
pilny
impartial
bezstronny
hearty
serdeczny
outgoing
towarzyski
courageous
odważny
vices
wady
boastful
chełpliwy
seflish
samolubny
self-centred
egocentryczny
greedy
chciwy
snobbish, snobby
snobistyczny
narrow- minded
ograniczny
fussy
wybredny
possesive
zaborczy
two-faced
dwulicowy
temperamental
wybuchowy
insincere
nieszczery
gullible
łatwowierny
cowardly
tchórzliwy
petty
małostkowy
forgetful
zapominalski
clumsy
niezdarny
vicious
zjadliwy
ruthless
bezlitosny
malicious, spiteful, mean
złośliwy
vindictive
mściwy
timid
nieśmiały
impetuous
zapalczywy
conceited
zarozumiały
crude
grubiański
overbearing
władczy
domineering
depotyczny
cheeky, insolent
bezczelny
inquisitive,nosy
wścibski
mean, miserly
skąpy
cunning, sly
sprytny
absent-minded
roztargniony