80 terms

SZKOŁA (cz I: Przedmioty nauczania, Życie szkoły) Matura Poziom Podstawowy Repetytorium z testami wyd. MacMillan 2012

STUDY
PLAY
arts
sztuka, plastyka
biology
biologia
chemistry
chemia
experimental sciences
nauki doświadczalne
environmental science
nauka o środowisku
double
podwójna lekcja
foreign languages
języki obce
geography
geografia
history
historia
humanities
przedmioty humanistyczne
IT
technologia informacyjna
computer science
informatyka
maths
matematyka
natural sciences
nauki przyrodnicze
PE
WF
physics
fizyka
Polish
język polski
Religious Education
religia
science
nauki ścisłe
social sciences
nauki społeczne
caretaker
woźny
classmate
kolega z klasy
classroom assistant
nauczyciel wspomagający
deputy head
wicedyrektor
examiner
egzaminator
form teacher
wychowawca
headteacher
dyrektor
headmistress
dyrektorka
lecturer
wykładowca
pupil
uczeń
staff
grono pedagogiczne
student
student, uczeń
teacher
nauczyciel
canteen
stołówka
classroom
sala lekcyjna
common room
świetlica
corridor
korytarz
gym
sala gimnastyczna
headmaster's office
gabinet dyrektora
laboratory
pracownia
library
biblioteka
playground
plac zabaw
sports field
boisko sportowe
staff room
pokój nauczycielski
absent
nieobecny
bell
dzwonek
break
przerwa
bully
znęcać się
check work
sprawdzać zadania uczniów
compulsory
obowiązkowy
concentrate
koncentrować się
coursebook
podręcznik
curriculum
program nauczania
deadline
termin wykonania pracy
do homework
odrabiać zadanie domowe
do research
przeprowadzić badania
write an assignment
napisać pracę
write an essay
napisać wypracowanie
get suspended
zostać zawieszonym
give a presentation
wygłosić prezentację
hand in homework
oddać pracę domową
have a talk on
omówić coś
lunch break
przerwa obiadowa
make mistakes
popełniać błędy
miss lessons
opuszczać lekcje
notebook
zeszyt
obligatory
obowiązkowy
optional
dodatkowy
packed lunch
drugie śniadanie
PE kit
strój na WF
play truant
wagarować
present
prezentować
project work
projekt szkolny
school bus
autobus szkolny
take a gap year
zrobić sobie rok przerwy w nauce
take notes
notować
take the register
sprawdzać obecność
term
semestr
tutorials
konsultacje
work on project
pracować nad projektem