26 terms

1a godziny

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

besuchen
odwiedzać
wir
my
oft
często
selten
rzadko
an/rufen
dzwonić
ich rufe dich an
zawdzwonię do ciebie
ich rufe ihn an
dzwonię do niego
ich rufe sie an
dzwonię do niej
immer
zawsze
nie
nigdy
zu spät
za późno
warten auf
czekać na
so lange
tak długo
sicher
pewny
heute
dzisiaj
wo seid ihr
gdzie jesteście
ich warte auf euch
czekam na was
du bist
jesteś
es ist
jest
ich habe keine Hausaufgaben
nie mam zadania domowego
Nachmittag
po południu
gegen
około
wo
gdzie
schon
już
auf dich
na ciebie
wenigstens
przynajmniej