Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Fysikk Kap 3 Prøv deg

Get a hint
Hva sier energiloven?
Click the card to flip 👆
1 / 27
1 / 27
Terms in this set (27)
Hva sier energiloven?
Energi kan verken skapes eller forsvinne, bare omformes eller overføres.
Hvilke energiformer kjenner du?
Elektrisk energi, mekanisk energi og termisk energi.
Hva vil det si at energien er bevart i en prosess?
Det vil si at energien før en prosess er lik energien etter prosessen.
Hva vil det si å «bruke» energi?
Å omformer (ulike energiformer i en gjenstand) eller overføre energi (mellom to gjenstander).
Hva er den generelle definisjonen av arbeid i fysikk?
W=Fs cosφ