Try the fastest way to create flashcards

Seanfhocail

5.0 (1 review)
Get a hint
Aithníonn ciaróg ciaróg eile
Click the card to flip 👆
1 / 51
1 / 51
Terms in this set (51)
Aithníonn ciaróg ciaróg eile
An rud is annamh is iontach
An rud nach bhfuil leigheas air caithfear cur suas leis
An rud nach féidir ní féidir é
An t-uan ag múineadh méilí dá mháthair
An té a bhfuil builín aige gheobhaidh sé scian lena ghearradh
An té a bhionn amuigh siúlach bíonn sé scéalach
An té nach nglacann comhairle glacfaidh sé comhrac
Bailíonn brobh beart
Tús maith is leath an hoibre
Tuigeann tadhg taidhgín
Tarraingíonn scéal scéal eile
Tar éis a thuigtear gach beart