18 terms

Ekonomi åk 6

STUDY
PLAY
Stat
Samlingsnamn för olika myndigheter som styr i Sverige.
Kommun
Sverige är uppdelat i 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för bland annat skola och äldreomsorg.
Landsting
Sverige är uppdelat i 20 landsting. Landstinget ansvarar för sjukvård och trafik.
Lån
När man inte har tillräckligt med pengar för att köpa det man vill ha kan man låna pengar av t ex en bank.
Ränta
Det kostar pengar att låna pengar av t.ex. banken. Ränta är avgiften det kostar att låna pengar.
Skatt
Alla som arbetar och har en inkomst betalar skatt till stat och kommun. Skatten går bland annat till skolor, vägar och sjukvård.
Moms
En skatt på allt vi handlar.
Inkomst
De pengar ett hushåll får in, t ex lön. Bidrag är också en inkomst.
Utgift
De pengar man betalar för varor eller tjänster.
Konsumera
Att handla.
Budget
Att planera sina inkomster och utgifter.
Lön
Pengar du tjänar för att du arbetar.
Bidrag
Ekonomiskt stöd, t ex bostadsbidrag, barnbidrag och försörjningsstöd.
Försörjningsstöd
Pengar man kan få från kommunen om familjen har problem med sin ekonomi.
Ekonomiskt kretslopp
Stat, kommun, hushåll och konsumtion samverkar.
Amortera
Betala tillbaka sitt lån varje månad.
Försäkring
Ett skydd man köper om något man äger blir stulet eller förstörs. En försäkring kan också gälla för människor som ett ekonomiskt skydd mot olyckor och sjukdomar.
Försäkringspremie
Avgift för försäkring.
OTHER SETS BY THIS CREATOR