Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Słówka i zwroty z unitu 3 (Dom) Repetytorium Oxford Matura Podstawowa

barge

barka

bedsitter

kawalerka

block of flats

blok mieszkalny

bungalow

dom parterowy

caravan

przyczepa

castle

zamek

chalet

domek letniskowy

cottage

domek wiejski

detached house

dom wolnostojący

farmhouse

dom w gospodarstwie rolnym

flat

mieszkanie

houseboat

łódź mieszkalna

mansion

luksusowa rezydencja

palace

pałac

skyscraper

drapacz chmur

terraced house

dom szeregowy

tower block

wieżowiec

villa

willa

bathroom

łazienka

bath

wanna

mirror

lustro

shower unit

kabina prysznicowa

tiles

kafelki

toilet

sedes

washbasin

umywalka

washing machine

pralka

bedroom

sypialnia

bed

łóżko

bedside table

stolik nocny

bookshelf

półka na książki

chair

krzesło

chest of drawers

komoda

dressing table

toaletka

rug

dywanik

wardrobe

szafa

kitchen

kuchnia

dining room

jadalnia

cooker

kuchenka

cupboard

szafka ; kredens

dishwasher

zmywarka do naczyń

draining board

suszarka do naczyń

frezer

zamrażarka

fridge

lodówka

kettle

czajnik

kitchen table

stół kuchenny

microwave oven

kuchenka mikrofalowa

oven

piekarnik

armchair

fotel

coffee table

ława

fireplace

kominek

furniture

meble

living room

salon

settee ; sofa ; couch

kanapa

television set

telewizor

wallpaper

tapeta

bookcase

biblioteczka

desk

biurko

lamp

lampa

shelf

półka

study

gabinet

door

drzwi

doormat

wycieraczka

hall

korytarz

equipment

sprzęty ; wyposażenie

carpet

dywan

central heating

centralne ogrzewanie

curtain

zasłonka

decoration

dekoracje

iron

żelazko

ironing board

deska do prasowania

light bulb

żarówka

net curtain

firanka

picture

obraz

poster

plakat

radiator

kaloryfer

attic

strych

balcony

balkon

basement

piwnica

courtyard

dziedziniec ; podwórze

doorbell

dzwonek u drzwi

downstairs

na dole

drive

podjazd

fence

płot

garage

garaż

ground floor

parter

letter box

skrzynka na listy

lift

winda

room

pokój

solar panel

kolektor słoneczny

spiral staircase

kręcone schody

stairs

schody

step

schodek

terrace

taras

upstairs

na górze

above

nad ; ponad

between

pomiędzy

in front of

przed

next to

obok

opposite

naprzeciw

district

dzielnica

home town

miasto rodzinne

live

mieszkać

suburbs

przedmieścia

get home

przyjść do domu

go home

iść do domu

lock the door

zamknąć drzwi na klucz

move house

przeprowadzać się

move in

wprowadzać się

move out

wyprowadzać się

bill

rachunek

estate agent

biuro nieruchomości

fitted kitchen

kuchnia robiona na wymiar

flatmate

współlokator

fully furnished

w pełni wyposażony

landlord

właściciel

let a flat

wynajmować komuś mieszkanie

location

lokalizacja ; położenie

pay the rent

płacić czynsz

rent a flat

wynajmować mieszkanie od kogoś

share a room

wspólnie zamieszkiwać pokój

tenant

lokator

unfurnished

nie umeblowany

clean the windows

czyścić okna

clear up

sprzątać

do the cooking

gotować

do the dusting

ścierać kurze

do the housework

wykonywać prace domowe

do the ironing

prasować

do the shopping

robić zakupy

do the washing

robić pranie

hoover the carpets

odkurzać dywany

lay the table

nakrywać do stołu

make the bed

ścielić łóżko

pay the bills

płacić rachunki

polish the furniture

polerować meble

sweep the floor

zamiatać podłogę

take out the rubbish

wynosić śmieci

tidy up

sprzątać

tidy your room

sprzątać swój pokój

throw away the rubbish

wyrzucać śmieci

vacuum

odkurzać

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording