english vocabulary 1 en-sv

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

procure
skaffa, skaffa fram, anskaffa
mantic
profetisk
unscathed
oskadd, helskinnad
proclivity
benägenhet, böjelse
wistful
längtansfull, trånsjuk
trepidation
oro, ångest, bävan
accrue
tillkomma; tilläggas
vicarious
ställföreträdande
discombobulate
förvirra; bringa i oordning
non sequitur
felslut, paradoxalt resultat
overwrought
exalterad, överspänd
irrefutable
ovedersäglig
erudite
lärd, akademisk, boklärd
onerous
betungande, tyngande
redemptive
försonande; återlösande
involuntary
ofrivillig
erasure
utradering, utstrykning
abscond
avvika, rymma
grovel
kräla i stoftet, krypa
yak
jak
banquet
bankett
giddy
yr
soliloquy
samtal med sig själv, monolog
insular
ensam, isolerad; trångsynt
execrable
avskyvärd, vedervärdig
conversely
omvänt
incendiary
mordbrands-, brand-
cameo role
gästspel av en känd person i en film
denouement
upplösning; utgång (i drama)
palliative care
lindrande hälsovård i livets slutskede
propitious
gynnsam
ubiquitous
överallt förekommande, allmänt utbredd
nitpicking
petighet, pedanteri
quiescent
orörlig, overksam, vilande
nutrient
näringsämne
perfunctory
slentrianmässig, nonchalant, likgiltig
remedial
läkande
turgid
svullen; bombastisk
crescendo
stadigt ökande volym eller kraft
obliterate
utplåna
brogue
irländskt uttal
DUI
rattfylleri (USA)
halcyon
stilla, lugn, fridfull
pointed
spetsig, skarp, vass, bitande
specious
skenbar
waffle
svamla, dilla
Lilo
luftmadrass
plebeian
underklassig, simpel, tarvlig
gratuitous
kostnadsfri, avgiftsfri
panacea
universalmedel, patentlösning
contentious
stridslysten, grälsjuk
exasperate
reta upp, förarga
NGO
Non-Governmental Organization, icke-statlig organisation
mimetic
som kopierar någon annans uppförande eller utseende
tenure
ämbetstid, ämbetsperiod
mitigate
mildra, lindra
quotient
kvot
kinaesthetic
kinestetisk
laicize
sekularisera, överlämna åt lekmän
collusion
hemligt samförstånd eller överenskommelse
mischief
ofog, rackartyg
suite
svit, följe; soffgrupp; svit, lägenhet
antecedent
föregångare
contrariwise
tvärtom
libido
libido, sexualdrift
be at loggerheads
ligga i luven på varandra
theta wave
thetavåg
blinkered
trångsynt, inskränkt
proceedings
förhandlingar
by-law
lokal myndighets reglemente och förordningar
amenity
behag, behaglighet
qua
i egenskap av
Vector
smittspridande insekt, smittspridare
reprehensible
klandervärd, förkastlig
ostensibly
skenbart, till synes
bootlegger
spritsmugglare, hembrännare, langare
titter
fnittra, fnissa
allergenic
allergen
concede
medge, bevilja
facetious
skämtsam, lustig
flurry
kastby, snöby, regnby
linchpin
grundbult, stöttepelare
extemporize
improvisera, extemporera
contrition
ånger, botfärdighet
dunce
dumhuvud, dummerjöns
liability
ansvarsskyldighet, betalningsskyldighet, förpliktelse
maverick
politisk vilde, avhoppare
audit
revision
supremacist
person som tror på nödvändigheten av en grupps överhöghet
colloidal
kolloidal
innocuous
oskadlig, ofarlig
belligerence
krigstillstånd; stridslystnad
virulence
giftighet, virulens
op-ed
tidnings debattsida
tractable
medgörlig, lätthanterlig
hamstring
knäsena
intransigence
omedgörlighet, orubblighet
tithe
tionde (hist. skatt)
siding
sidospår, växelspår (järnv.)
haft
handtag, skaft (på dolk, kniv, verktyg)