119 terms

#29 - Patrymau estynedig

Extra patterns, building on the oral work in Uned 29.
STUDY
PLAY
Bydda i yma
I'll be here
Bydda i yno
I'll be there
Bydda i gartre
I'll be at home
Byddi di gartre
You'll be at home (ti)
Bydd e gartre
He'll be at home
Bydd hi gartre
She'll be at home
Bydd Ffred gartre
Ffred will be at home
Bydd Sandra gartre
Sandra will be at home
Byddwn ni gartre
We'll be at home
Byddwch chi gartre
You'll be at home (chi)
Byddan nhw gartre
They'll be at home
Fydda i ddim yn ôl
I won't be back
Fyddi di ddim yn ôl
You won't be back (ti)
Fydd e ddim yn ôl
He won't be back
Fydd hi ddim yn ôl
She won't be back
Fydd Ffred ddim yn ôl
Ffred won't be back
Fydd Sandra ddim yn ôl
Sandra won't be back
Fyddwn ni ddim yn ôl
We won't be back
Fyddwch chi ddim yn ôl
You won't be back (chi)
Fyddan nhw ddim yn ôl
They won't be back
Fydda i ddim yma yfory
I won't be here tomorrow
Fyddi di ddim yma heno
You won't be here tonight (ti)
Fydd e ddim yma ym mis Ionawr
He won't be here in January
Fydd hi ddim yma mis Chwefror
She won't be here in February
Fydd Ffred ddim yma ym mis Mawrth
Ffred won't be here in March
Fydd Sandra ddim yma ym mis Ebrill
Sandra won't be here in April
Fyddwn ni ddim yma ym mis Mai
We won't be here in May
Fyddwch chi ddim yma ym mis Mehefin
You won't be here in June (chi)
Fyddan nhw ddim yma ym mis Gorffennaf
They won't be here in July
Fydda i yma yfory?
Will I be here tomorrow?
Fyddi di yma heno?
Will you be here tonight? (ti)
Fydd e yma ym mis Awst?
Will he be here in August?
Fydd hi yma mis Medi?
Will she be here in September?
Fydd Ffred yma ym mis Hydref?
Will Ffred be here in October?
Fydd Sandra yma ym mis Tachwedd?
Will Sandra be here in November?
Fyddwn ni yma ym mis Rhagfyr?
Will we be here in December?
Fyddwch chi yma dros y Nadolig?
Will you be here over Christmas? (chi)
Fyddan nhw yma dros y Calan?
Will they be here over New Year?
Bydda i ym Mhlwmp
I'll be in Plwmp
Byddi di yn Nhalgarreg
You'll be in Talgarreg (ti)
Bydd e yng Nghaerfyrddin
He'll be in Carmarthen
Bydd hi ym Meulah
She'll be ym Meulah
Bydd Ffred yn Dinbych
Ffred will be in Tenby
Bydd Sandra yng Ngwent
Sandra will be in Gwent
Byddwn ni yn Llanelli
We'll be in Llanelli
Byddwch chi ym Manceinion
You'll be in Manchester (chi)
Bydd y plant yn Rhydlewis
The children will be in Rhydlewis
Bydda
Yes I will be
Na fydda
No I won't be
Byddi
Yes you will be (ti)
Na fyddi
No you won't be (ti)
Bydd (♂)
Yes he will be
Na fydd (♂)
No he won't be
Bydd (♀)
Yes she will be
Na fydd (♀)
No she won't be
Byddwn
Yes we will be
Na fyddwn
No we won't be
Byddwch
Yes you will be (chi)
Na fyddwch
No you won't be (chi)
Byddan
Yes they will be
Na fyddan
No they won't be
Pryd bydd e'n dod?
When will he be coming?
Pryd bydd e'n cyrraedd?
When will he be arriving?
Pryd bydd e'n coginio?
When will he be cooking?
Pryd bydd e'n perfformio?
When will he be performing?
Pryd bydd e'n canu?
When will he be singing?
Pryd bydd e'n nofio?
When will he be swimming?
Pryd bydd e'n bwyta?
When will he be eating?
Pryd bydd e'n cysgu?
When will he be sleeping?
Pryd bydd hi'n gadael?
When will she leaving?
Pryd bydd hi'n symud?
When will she be moving?
Pryd bydd hi'n edrych ar y teledu?
When will she watching television?
Pryd bydd hi'n gwrando ar y radio?
When will she be listening to the radio?
Pryd bydd hi'n mynd â'r plant i'r ysgol?
When will she taking the children to school?
Pryd bydd hi'n dawnsio?
When will she be dancing?
Pryd bydd hi'n rhedeg?
When will she running?
Pryd bydd hi'n canu'r delyn?
When will she be playing the harp?
Bydd e yma erbyn chwech
He'll be here by six
Bydd e yno erbyn saith
He'll be there by seven
Bydd e yma erbyn un ar ddeg
He'll be here by eleven
Bydd e yno erbyn hanner awr wedi tri
He'll be there by half past three
Bydd e yma erbyn un o'r gloch
He'll be here by one o'clock
Bydd e yno erbyn amser coffi
He'll be there by coffee time
Bydd e yma erbyn amser swper
He'll be here by supper time
Bydd e yno erbyn amser cau
He'll be there by closing time
Bydd hi yma erbyn deg
She'll be here by ten
Bydd hi yno erbyn pump
She'll be there by five
Bydd hi yma erbyn chwarter i ddau
She'll be here by a quarter to two
Bydd hi yno erbyn deuddeg
She'll be there by twelve
Bydd hi yma erbyn hanner nos
She'll be here by midnight
Bydd hi yno erbyn y cic cynta
She'll be there by kickoff
Bydd hi yma erbyn amser gwely
She'll be here by bedtime
Bydd hi yno erbyn amser brecwast
She'll be there by breakfast time
Bydda i'n enwog
I'll be famous
Fydda i byth yn enwog
I'll never be famous
Bydda i'n gyfoethog
I'll be rich
Fydda i byth yn gyfoethog
I'll never be rich
Byddi di'n hapus
You'll be happy (ti)
Fyddi di byth yn hapus
You'll never be happy (ti)
Byddi di'n drist
You'll be sad (ti)
Fyddi di byth yn drist
You'll never be sad (ti)
Bydd e'n fendigedig
He'll be fabulous
Fydd e byth yn fendigedig
He'll never be fabulous
Bydd e'n ganwr da
He'll be a good singer
Fydd e byth yn ganwr da
He'll never be a good singer
Bydd hi'n feddyg
She'll be a doctor
Fydd hi byth yn feddyg
She'll never be a doctor
Bydd Ffredd yn rhugl
Ffred will be fluent
Fydd Ffred byth yn rhugl
Ffred will never be fluent
Bydd Sandra yn dlawd
Sandra will be poor
Fydd Sandra byth yn dlawd
Sandra will never be poor
Byddwn ni'n rhy boeth
We'll be too hot
Fyddwn ni byth yn rhy boeth
We'll never be too hot
Byddwch chi'n barod
You'll be ready (chi)
Fyddwch chi byth yn barod
You'll never be ready (chi)
Byddan nhw'n athrawon
They'll be teachers
Fyddan nhw byth yn athrawon
They'll never be teachers
Bydd y plant yn gryf
The children will be strong
Fydd y plant byth yn gryf
The children will never be strong
OTHER SETS BY THIS CREATOR