174 terms

Irish Gaelic semester 1

Lessons 1-15ish?
STUDY
PLAY
Bord
table
cóta
coat
cupá
cup
doras
door
duine
person
fear
man
gasúr
child
lampa
lamp
múinteoir
teacher
rud
thing
teach
house
timpiste
accident
eile
other
sásta
satisfied
ann
there
anois
now
anseo
here
ansin
there, then
ansiúd
there
ar bith
any
ach
but
ach a oiread
either
agus
and
freisin
too
neither
is.
níl
isn't.
an bhfuil
is? an
nach bhfuil
isn't?
go bhfuil
is? go
táthar
one is.
níltear
one isn't.
bhfuiltear
indirect one is
dier
says
I
you
he
she
muid
we
sibh
ya'll
siad
they
airgead
money
am
time
athair
father
balla
wall
cailín
girl
fuinneoig
window
garraí
garden
geata
gate
leabhar
book
mac
son
mapa
map
muintir
family
peictiúr
picture
seomra
room
Meireacá
America
Sasana
England
feicim
I see.
cá bhfuil
Where is?
go leor
plenty of
ar chor ar bith
any at all
áit
place
bean
woman
ceann
head, roof, one
coláiste
college
Éireannach
Irish Person
fuacht
cold
Gaeilge
Irish language
Gaeltacht
Irish speaking area
moladh
praise
náisiún
nation
scian
knife
scian phóca
pocket knife
solas
light
talamh
ground
tír
country
Éirinn
Ireland
beag
small
breá
fine
deas
nice
dona
bad
iontacht
wonderful
maith
good
mór
big
olc
evil
réasúnta
reasonably
an
the
ar
on
ar aon chaoi
at any rate
aríst
again
b'fhéidir
maybe
bhoil
well...
bia
food
bliain
year
cathaoir
chair
cloch
stone
clog
clock
cupla
a few
farc
fork
fón
phone
Fraincis
French Language
gloine
glass
leaba
bed
oíche
night
orlár
floor
pláta
plate
sásar
saucer
seomra codlata
bedroom
spúnóig
spoon
suíleáil
ceiling
taobh
side
tine
fire
a
his
amháin
only
an
the
ard
tall
céanna
same
ciúin
calm
compóirteach
comfortable
faoi
under
in aice le
beside
leis an
with the
mar sin féin
nevertheless
Lúnasa
August
Samhain
Halloween
Bealtaine
Summer
Imbolc
Spring
C'as tú?
Is as Texas mé.
Is as Texas mé.
I am from Texas.
C'en áit?
Where in?
An bhfuil?
Am, Is, Are
N'il Bí
Not to be
Cá bhfuil?
Where am, is, are
Cinnte
certain
ar bith
any
An maith leat?
Do you like?
Is maith liom.
I like.
Ní maith liom.
I don't like.
ceol
music
Tá mo chroí
I love you
inné
yesterday
aon
one (#)
two
trí
three
ceathair
four
cúig
five
sé (#)
six
seacht
seven
ocht
eight
naoi
nine
deich
ten
ag obair
working
ag
at
agam
at me
agat
at you
aige
at him
aici
at her
Bím
I be
Bíonntú
you be
Bíonnsé
he be
C'ainm atá ort?
Is Mise Grainne.
c'as tú?
Is as Texas mé.
Cá bhfuil tú i do chónaí anois?
Ta mé i mo chónai Lafayette.
An bhfuil dearthair agat?
Níl dearthair agam.
An bhfuil dierfiúr agat?
Níl dierfiúr agam.
An bhfuil peata agat?
Níl peata agam.
Cén cinéal peata atá agat?
Níl mé peata agam.
Cén áit is fearr leat i New York?
Is fearr liom Battery Park.
An mbíonn tú ag obair?
Ní bím ag obair.
Cén caitheamh aimsire is fearr leat?
Is fearr liom ag siúl.
Cad é a rinne tú ag an deireadh seachtaine?
Chonaic mé Harry Potter. Ta sé go maith.
An bhfuil spéis agat i gcúrsaí spóirt?
Níl spéis agam.
Cén cinéal cluichí is fearr leat?
Níl cinéal cluichi is fearr liom.
Cad é a rinne tú an samhradh seo caite?
Chuaigh mé go Texas.