17 terms

Biologi Höjdarna07

STUDY
PLAY
Biologi
Läran om allt levande på jorden
Läran om livet
Atom
"Byggstenarna som hela universum är uppbyggt av
Molekyl
När man sätter ihop flera atomer
Organism
Alla växter och djur, även människan
Pollinering
När insekter hjälper till att flytta pollenkorn mellan växter så att det kan bli nya växter
Pistill och ståndare
Växtens "könsorgan"
Fotosyntes
Den process som sker inuti växter när dom skapar sin egen näring (mat).
Klorofyll
Ett ämne som finns i växter. Den gör att växter ser grön ut och sätter ihop molekyler för att skapa näring.
Vatten
H2O
Två väteatomer och en syreatom
Aggregationstillstånd
Fast, flytande och gas
Vattnets kretslopp
Vatten försvinner inte, utan byter bara form
barrträd
Vanliga är gran och tall.
celler
De här pyttesmå bygger upp alla levande organismer
Saltvatten
Nästan allt vatten på jorden. Det kan vi inte dricka.
Sötvatten
Liten del av vattnet på jorden. Det kan vi dricka.
avdunsta
När vatten byter form från flytande till gas
kondensera
När vatten ändrar form från gas till flytande.
OTHER SETS BY THIS CREATOR