18 terms

Biologi Höjdarna06

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Biologi
Läran om allt levande på jorden
Läran om livet
Atom
"Byggstenarna som hela universum är uppbyggt av
Molekyl
När man sätter ihop flera atomer
Organism
Alla växter och djur, även människan
Pollinering
När insekter hjälper till att flytta pollenkorn mellan växter så att det kan bli nya växter
Pistill och ståndare
Växtens "könsorgan"
Fotosyntes
Den process som sker inuti växter när dom skapar sin egen näring (mat).
Klorofyll
Ett ämne som finns i växter. Den gör att växter ser grön ut och sätter ihop molekyler för att skapa näring.
Vatten
H2O
Två väteatomer och en syreatom
Aggregationstillstånd
Fast, flytande och gas
barrträd
Vanliga är gran och tall.
celler
De här pyttesmå bygger upp alla levande organismer
Ryggradsdjur
Djur som alltid har en ryggrad inuti kroppen
Ekologi
Samspelet i naturen
Ekosystem
Allt som finns och lever inom ett visst område
Biologisk mångfald
När det finns riktigt många olika levande växter och djur inom ett visst område
Näringskedjor
Här ingår en växt och ett eller flera djur. Pilar visar vem som äter vem (eller vad)
Hållbar utveckling
När man menar att allt det vi gör nu är bra även för allt liv som kommer efter oss, i framtiden