NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Alone
 2. Danger
 3. Move
 4. Go to school
 5. Change
 1. a iskolába megy
 2. b veszély
 3. c csak
 4. d cserél felvált
 5. e mozog

5 Multiple choice questions

 1. megházasodik
 2. elválik
 3. közlekedési dugó
 4. tanul
 5. közlekedés

5 True/False questions

 1. Diemeghal

        

 2. Retirenyugdíjba megy

        

 3. Lateélet

        

 4. Nervousmegszületik

        

 5. Leave schoolbefejezi az iskolát