NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Have children
 2. Foreign
 3. Miss
 4. Grow up
 5. Voyage
 1. a elhibáz
 2. b hajóút
 3. c külföldi,idegen
 4. d felnőni
 5. e gyerekei vannak

5 Multiple choice questions

 1. izgatott
 2. megszületik
 3. feladat
 4. eljegyzi magát
 5. menni ruhákat vásárolni

5 True/False questions

 1. Boredunalmas

        

 2. Spiderpók

        

 3. Arriveelhagy

        

 4. Go to schooliskolába megy

        

 5. Watchfaj