NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Experience
 2. Tv
 3. Go out
 4. Miss
 5. Arrive
 1. a tv
 2. b elmegy valahova szórakozni
 3. c tapasztalat,élmény
 4. d megérkezik
 5. e elhibáz

5 Multiple choice questions

 1. elhagy
 2. szabadságra menni
 3. befejezi az iskolát
 4. menni
 5. megszületik

5 True/False questions

 1. Go to schoolbefejezi az iskolát

        

 2. Frightenedizgatott

        

 3. Worriedunalmas

        

 4. Fallesik

        

 5. Changecserél felvált