Basic Maths Vocabulary 3 Functions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

funkcja
function
wykres (funkcji)
graph (of a function)
wartość (funkcji)
value (of a function)
dziedzina
domain
zmienna
variable
współczynnik
coefficient
miejsce zerowe funkcji
zero of a function
współrzędne
coordinates
układ współrzędnych
coordinate system
Oś X
the X-axis
Oś Y
the Y-axis
przedział otwarty
open interval
przedział domknięty
closed interval
funkcja kwadratowa
quadratic function
wartość najmniejsza funkcji kwadratowej
the minimum value of a quadratic function
wartość największa funkcji kwadratowej
the maximum value of a quadratic function
wyznacz watość najmniejszą
find the minimum value