68 terms

Słówka na ang 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

robić wrażenie
impress
pod wrażeniem
impressed
robiący wrażenie
impressive
nieosiągalny
unreachable
zmagać się
struggle
żądanie, pragnienie
...
nagle, niespodziewanie
abruptly
mieć dość
to be fed up with, to have enough of, to be done with
śmiertelnie znudzony
to be bored to death
porównywarki cen
comparison sites
najwyższy czas
high time
to najwyższy czas, żebyś to zrobił
it's high time you did something
kieszonkowy
pocket-sized
ledwo ujść z sytuacji
to have a narrow escape
mniejszość
minority
większość
majority
pojemność
capacity
podstawowe pożywienie
staple food
zahipnotyzowany
mesmerised
napis pod obrazkiem
caption
choroba morska / mdłości
nausea
choroba lokomocyjna
travel sickness
złapać wirusa
come down with a bug, catch a virus
zasnąć
drop off
nie ma sensu
there is no point in, it's no use
wzrosnąć / pójść do góry
go up
podwyżka
rise
wzrost pensji
pay rise
nieodłączna część
part and parcel of
lot długodystansowy
long-haul flight
iść wcześniej spać
go to bed early, have an early night
wrażenie
impression
śpiewająco
with flying colours
zapoznać się
acknowledge
przychodzić do
come down to
podstawowe, najważniejsze
vital
stażysta
intern
przyziemny
mundane
perspektywa
prospect
nie wspominając o
let alone
z defektem
faulty
resztki, pozostałości
remnant
część przed
prequel
część po
sequel
wyblakły
faded
nielegalny, nieuczciwy
fraudulent
nakład, obieg
circulation
lista finałowa
short list
błędne pojęcie, niezrozumienie
fallacy
skwar, palący
schorching
przejąć po kimś
take over someone
zdrowy rozsądek
once better judgement
związać się węzłem małżeńskim
to tie the knot
dochód
income
kątem oka
out of the corner of once eye
łyżeczka
spoonful
wyglądać na swój wiek
look once age
świadomy zdrowia
health-consious
świadomy
consious
liczny
numerous
motywacyjny
motivational
ilość
amount
jedzenie do mikrofali
microwavable
żywienie
nutrition
specjalista od żywności
nutritionist
wysiłek
effort
wystarczająco
sufficient
ambitny, któremu wszystko łatwo przychodzi
overachiever