Only $35.99/year

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése

Terms in this set (9)

1. Az Európai Unió Tanácsa az EU egyik fő jogalkotó testülete az Európai Parlament mellett.
2. Székhelye: Brüsszel.
3. A Tanács évente mintegy száz hivatalos ülést tart, és mind döntéseinek előkészítése során, mind a döntés meghozatalakor a lehető legszélesebb konszenzus kialakítására törekszik a tagállamok között.
4. A Tanács (szak)ülésein az EU soros elnökséget betöltő ország érintett minisztere elnököl. A külügyminiszteri összetételben ülésező Tanácsnak állandó elnöke van: az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.
5. Az Európai. Unió Tanácsának tevékenysége:
- uniós jogszabályok elfogadása.
- Az uniós tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása.
- Az EU és más országok között létrejövő megállapodások aláírása.
- Az EU éves költségvetésének jóváhagyása.
- Az EU kül- és védelmi politikájának kidolgozása.
- A tagállami bíróságok és rendőri erők közötti együttműködés összehangolása.
6. Az EU Tanácsa rendszerint minősített többséggel hozza meg döntéseit. A tagállamok szavazatainak száma népességüktől függ, a gyakorlatban azonban a szavazatszámot a kevesebb lakosú országok javára súlyozzák. Összesen 352 szavazat:
- Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság: 29 szavazat;
- Spanyolország, Lengyelország: 27 szavazat;
- Románia: 14 szavazat;
- Hollandia: 13 szavazat;
- Belgium, Cseh Köztársaság. Görögország, Magyarország, Portugália: 12 szavazat;
- Ausztria, Bulgária, Svédország: 10 szavazat;
- Horvátország, Dánia, Írország, Litvánia, Szlovákia, Finnország: 7 szavazat;
- Ciprus, Észtország, Lettország, Luxemburg, Szlovénia: 4 szavazat;
- Málta: 3 szavazat.
7. Ha a Tanács minősített többségi szavazást alkalmaz, akkor minősített többségnek számít, ha
- a 28 uniós tagállam 5O%-a (egyes esetekben kétharmada) támogató szavazatot ad le; és
- a támogató tagállami (súlyozott) szavazatok aránya eléri a 72%-ot.; és
- a támogató szavazatot leadó tagállamok lélekszáma eléri a 62%-ot.
8. Kényes kérdésekben - biztonságpolitika, külpolitika, adózás - a Tanács egyhangúan határoz. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ország is megvétózhat egy döntést.
9. 2014-től bevezették a kettős többségre épülő szavazás rendszerét:
- ez azt jelenti, hogy egy javaslatot csak akkor fogadnak el, ha a támogató szavazatok az országok többségét (legalább 15 országot), illetve a teljes uniós népesség többségét (az uniós népesség legalább 65%-át) képviselik.
1. Az Európai Parlament az Unió polgárai által közvetlenül választott képviselőtestület, amely
- a Tanács mellett fokozatosan bővülő szerepkört tölt be a közösségi jogalkotás folyamatában;
- jelentős kinevezési és ellenőrzési jogosítványokkal bír;
- részt vállal a költségvetés meghatározásában is.
2. Székhelye: Strasbourg.
3. Elnökség: Elnök - Martin Schultz (2012-14; 2014-17), 14 alelnök, 5 quaestor (a képviselők adminisztratív ügyeinek intézői).
4. A kezdetben vitafórumként működő, kizárólag tanácsadói, felügyeleti
jogosítványokkal felruházott szerv az évtizedek során valódi társjogalkotóvá vált.
5. Jelentőségének növekedésében fontos szerepet játszott a képviselők közvetlen választásának bevezetése, amelyre első ízben 1979-ben került sor.
6. Az egyes tagállamokra jutó képviselői helyek számának meghatározásánál a népességszám a meghatározó, de a konkrét elosztásban a politikai tényezők és a kisebb országok érdekei is érvényesülnek.
- A parlament jelenlegi létszáma 751. Magyarország 21 (pl. Németország: 96, Lengyelország 51, Csehország 21, Málta 6) képviselőt küldhet.
7. Az európai parlamenti képviselőcsoportok nem tagországok, hanem politikai családok szerint szerveződnek, így a parlamentet:
- 2014-től 7 képviselőcsoport (pl. Európai Néppárt: Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, Európai Konzervatívok és Reformerek, Liberálisok és Demokraták, Zöldek stb.) és
- az egyik csoporthoz sem tartozó függetlenek alkotják.
8. Habár a parlament hivatalos székhelye Strasbourg, működése mégis megoszlik három központ között:
- Strasbourg szolgál a plenáris ülések színhelyéül (Rendszerint havonta 1, évente 12 strasbourgi plenáris ülésre kerül sor.)
- Brüsszelben kerül sor az ún. "rövid plenáris ülésekre", valamint az egyes parlamenti bizottságok üléseire, illetve a politikai csoportok találkozóinak zöme is itt zajlik.
- A hivatali apparátus, a Főtitkárság egy része Luxembourgban van.