Begreper til prøve - Drama

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aristotelisk dramaturgi
klassisk dramaturgi med blant annet en begynnelse, midtparti og en slutt
Arrangement
angir hvor skiespillerne plasserer seg i scenerommet fra det ene øyeblikket til det andre, også kalt å "blokke" en scene
Artikulasjon
det å forme, danne språklyder
Drama
handling, skuespill, tragedie / skolens teaterfag
Dramaturgi
oppbyggingen av dramatisk handling
Dramatisk dramaturgi
handlingen bygger opp mot et klimaks (som aristotelisk dramaturgi) tijd, sted og situasjon kommer fram av handlingen i stykket
Ekspressiv
utrykksfull
Entré
å komme inn på scenen
Episk dramaturgi
fortellende dramaturgi, med kommentarer til handlingen, ikke viktig at spillet virker "troverdig" som i realistisk teater, handlingen brytes
Fabel
fortelling, teaterstykkets handlinger
Fiksjon
diktning, innbilning, som er funnet
Gruppedynamikk
arbeidsklimaet i en gruppe
Improvisasjon
Spontan handling, ikke-forberedt dialog
Kakofoni
virvar av lyder
Konsept
grunnleggende ide
Monolog
enetale, solo
Motivasjon
det som driver rollefigurens handlinger
Realisme
virkelighetstroskap
Regi
iscenesettelse
Rekvisitt
gjenstand til bruk i en forestilling
Rollefigur
person i skuespill
Rollefabel
stykkets fabel sett gjennom rollefigurens øyne
Replikk
ytring
Scenario
handlingsskjelett; rammene for en improvisasjon (hvem, hva, hvor, når): dreiebok
Scenografi
scenerommets utforming, kostymer, lyssetting, dvs. alt som har med forestillingens visuelle uttrykk å gjøre
Simultan dramaturgi
(samtidig dramaturgi) bruker ulike kunstneriske uttrykk samtidig i det samme rommet, hvor publikum må velge fokus. Ikke nødvendigvis et entydig budskap.
Sorti
det å gå ut av scenen
Tablå
oppstilt bilde av en gruppe
Vendepunkt
der handlingen tar en ny retning eller snur helt
Volapyk
tullespråk