Basic Maths Vocabulary 4 Plane Geometry (geometria płaska)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

kwadrat
square
prostokąt
rectangle
trójkąt
triangle
romb
rhomb/diamond
równoległobok
rhomboid
czworokąt
quadrilateral
wielokąt
polygon
trapez
trapezium
koło
circle
bok
side
podstawa
base
wysokość
height
obwód
perimeter
długość boku
side length
pole
area
przekątna
diagonal
obwód okręgu
circumference
promień
radius
średnica
diameter
kąt
angle
kąt prosty
right angle
kąt ostry
acute angle
kąt rozwarty
obtuse angle
dwusieczna kąta
bisector