Basic Maths Vocabulary 5 Solid Geometry (geometria przestrzenna)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

sześcian
cube
prostopadłościan
rectangular prism
walec
cylinder
stożek
cone
ostrosłup
pyramid
graniastosłup
prism
kula
sphere
pole powierzchni
surface area
pole powierzchni bocznej
lateral area
pole podstawy
base area
wysokość
height
objętość
volume