56 terms

Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

i
I
ti
you (informal)
e
he/it
hi
she/it
ni
We
chi
you (formal/plural)
nhw
they
ydw i
rwyt ti
yw e
yw hi
dyn ni
dych chi
dyn nhw
Verb to be - bod (como ser)
nid
not
yr athro
the (male) teacher
yr athrawes
the (female) teacher
y plisman
policeman
y blismones
policewoman
y ffarmwr
farmer (male)
y myfyriwr
student (male)
y fyfyrwraig
student (female)
y plentyn
child (male)
y dysgwr
learner (male)
yr ymwelydd
vistor (male)
Bore da
good morning
Prynhawn da
Good afternoon
Noswaith dda
Good evening
Sut mae
Hi
Sut dych chi?
How are you? (chi)
Da iawn
Very well
Eitha' da
Quite good
Iawn
Ok
Sut wyt ti?
How are you? (ti)
Dim yn dda
Not good
Hwyl
Bye
Da boch
Goodbye
Nos da
Good night
Gwela i chi
See you later (chi)
Gwela i ti
See you later (ti)
Mae'n braf cwrdd â chi
Pleased to meet you (chi)
dw i
rwyt ti
mae e
mae hi
dyn ni
dych chi
maen nhw
Verb to be - bod (como estar)
byw
to live
meddwl
to think
ysgrifennu
to write
gyrru
to drive
mynd
to go
cerdded
to walk
chwarae
to play
dysgu
to learn
darllen
to read
gweithio
to work
siarad
to speak
ydw i?
wyt ti?
ydy e?
ydy hi?
ydyn ni?
ydych chi?
ydyn nhw?
bod - interrogative
dw i ddim
dwyt ti ddim
dyw e ddim
dyw hi ddim
dyn ni ddim
dych chi ddim
dyn nhw ddim
negative of bod, to be not + verb
heddiw
today
heno
tonight
y bore 'ma
this morning
y prynhawn yma
this afternoon
yn y bore
in the morning
yn y nos
in the evening
yn y prynhawn
in the afternoon