SLOVESA

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

take
vzít
wash
mýt
meet
potkat
brush teeth
čistit si zuby
come
přijít
count
počítat
find
najít
think
myslet si, přemýšlet
hate
nenávidět
iron
žehlit
know
vědět, znát
understand
rozumět
finish
dokončit
laugh
smát se
live
bydlet
leave
odejít, opustit
erase
smazat
write
psát
sit
sedět
stand
stát
stay
pobývat
ride a bike
jezdit na kole
drive
řídit
go
jít
slide
kloutat se
swing
houpat se
catch
chytit
wish
přát si
feed
krmit
feel
cítit
walk
procházet se
talk
mluvit
fall
spadnout
kick
kopat
relax
odpočívat
teach
vyučovat
learn
učit se
try
zkusit
cry
brečet
enjoy
užít si
dream
snít
do
dělat
make
vyrábět
climb
lézt
blow
foukat
put
položit
carry
nést
break
rozbít
get up
vstávat